ABD İSTİHBARAT TOPLULUĞUNUN 2023 RAPORUNDA ÇİN

Sosyal Medyada Paylaş!

ABD istihbarat topluluğunun 2023 raporuna göre en büyük tehdit olan Çin ;

 

Çin Komünist Partisi (ÇKP), Çin'in Doğu Asya'da öncü güç ve dünya sahnesinde önemli bir güç olma vizyonunu gerçekleştirmek için çabalarına devam edecektir. Xi Jinping'in Çin'in lideri olarak üçüncü dönemine başlamasıyla birlikte, ÇKP, Tayvan'ı birleştirme konusunda baskı yapacak, ABD'nin etkisini zayıflatacak, Washington ve ortakları arasına ayrılık sokacak ve otoriter sisteme uygun bazı normları teşvik edecektir. Aynı zamanda, Çin'in liderleri, çıkarlarına uygun olduğunda gerilimi azaltma fırsatları arayacaklardır.

 

Pekin, giderek rekabetçi hale gelen ABD-Çin ilişkilerini, tarihsel bir jeopolitik değişimin bir parçası olarak görüyor ve Washington'un diplomatik, ekonomik, askeri ve teknolojik önlemlerini, Çin'in yükselişini engellemek ve ÇKP yönetimini zayıflatmak için geniş bir ABD çabasının bir parçası olarak görüyor.

 

Pekin, askeri gücünü ekonomik, teknolojik ve diplomatik etkisiyle birleştirerek ÇKP yönetimini güçlendirmek, egemen topraklarını ve bölgesel üstünlüğünü korumak ve küresel etki peşinde koşmak için giderek daha fazla çaba sarf ediyor. Çin Hükümeti, hedeflerine ulaşmak için ana küresel tedarik zincirlerindeki baskın konumunu kullanabilse de muhtemelen kendisine önemli maliyetler getirmeden bunu yapamayacak.

 

Ancak, Çin, muhtelif ve bazı durumlarda artan iç ve uluslararası zorluklarla karşı karşıyadır ve bu durum muhtemelen ÇKP liderlerinin hedeflerini engelleyecektir. Bunlar, yaşlanan nüfus, yüksek düzeyde kurumsal borç, ekonomik eşitsizlik ve Tayvan ve diğer ülkelerde Çin Halk Cumhuriyeti'nin aşırı kontrollü taktiklerine karşı artan direniş gibi faktörleri içermektedir. 

 

2023 yılında, Pekin, Tayvan'ın birleşmeye doğru ilerlemesi için baskı yapmaya ve muhtemelen teşvikler sunmaya devam edecek ve artan ABD-Tayvan ilişkilerine verdiği tepkiyi gösterecektir. Pekin, ABD'nin Tayvan'ı Çin'in yükselişini zayıflatmak için bir "piyon" olarak kullandığını iddia ediyor ve Tayvan'a verilen destekteki artışları geri püskürtmek için daha güçlü önlemler almaya devam edecektir. Pekin, 2022'deki eylemlerine dayanarak, daha fazla Tayvan Boğazı merkez hattı geçişi veya Tayvan üzerindeki füze uçuşları gibi eylemler yapabilir. 

 

Güney Çin Denizi'nde, Pekin rakip iddiaları caydırmak ve Çin'in tartışmalı alanlar üzerinde etkili kontrolü olduğunu göstermeye çalışmak için giderek artan sayıda hava, deniz, sahil güvenlik ve milis kuvvetlerini kullanmaya devam edecektir. Benzer şekilde, Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı alanlar konusunda Japonya'ya baskı yapmaktadır.

 

Ukrayna'yı işgaline karşı küresel tepkiye rağmen, Çin, ABD'ye meydan okumaya devam etmek için Rusya ile diplomatik, savunma, ekonomik ve teknolojik iş birliğini sürdürecek, ancak kamu desteğini sınırlayacaktır.

Raporun tamamı ; https://www.odni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2023-Unclassified-Report.pdf