ASALA VE PKK İLİŞKİLERİ

Sosyal Medyada Paylaş!

 

Bu yazıda yer alan görüşler ve ifadeler tamamen yazara aittir.

 

ASALA ve PKK terör örgütleri ilk defa 1979 yılında Bekaa ve Zeli kamplarında bir araya gelmiştir. Bu kamplarda, askeri ve siyasi eğitim gören iki terör örgütünün militanları arasındaki ilişkilerin temelleri atılmıştır. Bu ilişkiler büyük ölçüde ASALA’ yı eğiten FKHC lideri George Habbas’ ın girişimleriyle ortaya çıkmıştır[1]. Daha sonra 8 Nisan 1980 yılında, George Habbaş’ a bağlı gerillaların korumasında ASALA ile PKK terör örgütlerinin liderleri, Lübnan’ın Sidon kentinde bir araya gelmiş ve Türkiye’ ye karşı ortak eylem deklarasyonu yayınlamışlardır[2]. Bu deklarasyonda Türkiye faşist ilan edilmiş ve ASALA ile PKK’nın Türkiye’ ye karşı ortak terörizm faaliyetleri yürüteceği kararına varılmıştır. ASALA terör örgütü Türkiye sınırları dışındayken, Türkiye sınırları içinde olan sözde Ermenistan’ ı kuramayacaklarını düşünerek PKK’lı teröristlerle iş birliği yoluna başvurmuştur. Bunun bir sonucu olarak Ermeni-Kürt federe devleti kurma kararı almışlardır.

21-28 Nisan 1980 tarihine gelindiğinde bu tarihler arasında bulunan hafta ASALA ve PKK tarafından ‘kızıl hafta’ ilan edilmiş, 24 Nisan tarihi ise sözde Ermenilerin katledilme günü olarak ortak anılmıştır[3]. ASALA-PKK ortaklığının kanlı eylemlere dönüşmesi ilk defa 9 Kasım 1980 tarihinde Türkiye’nin Strazburg Başkonsolosluğuna saldırı ile başlamış, peşinden 19 Kasım 1980 tarihinde ise THY’nin Roma bürosuna yönelik saldırılarla ile devam etmiştir. Yapılan bu kanlı eylemler ASALA ve PKK tarafından ortak olarak üstlenilmiştir. 24 Nisan 1981 tarihinde ASALA ‘’Kürt ve Türk Halklarına Başvuru’’ adlı bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride PKK’ ya her türlü desteğin verileceği belirtilmiş, Ermeninler ve Kürtlerin aynı etnik kökenden geldiği iddia edilmiş, ayrıca Türklere karşı ortak eylemlerde bulunulacağı bir kez daha belirtilmiştir[4]. 14 Ocak 1982 yılında Kanada’ da Toronto Türk Konsolosluğunda bir patlama olmuş ve bu patlama söz konusu iki terör örgütü tarafından düzenlenmiştir. Bunun üzerine ASALA sözcüsü Hagop Hagopyan Kürt devrimciler ile yan yana savaştıklarını söylemiştir[5]. Bu durum göz önüne alındığında yayınlanan bildiriyi kanıtlar niteliktedir. Yine 1982 yılında ASALA Esenboğa Havaalanına saldırı düzenleyerek Türkiye’ de ki ilk silahlı eylemini gerçekleştirmiştir. Saldırıda 9 sivil hayatını kaybetmiştir. Saldırının faillerinden olan ve sağ ele geçirilen Levon Emekçiyan sorgu sırasında, saldırıda PKK terör örgütünden yardım aldıklarını söylemiştir[6]

ASALA militanları daha sonra merkezlerinin Atina’ ya taşınması üzerine PKK safında, Kuzey Irak ve Suriye de eylemlere katılmıştır. 1984 yılında ASALA destek odaklarını, tecrübesi ve kadrosunu PKK’ ya devretmiştir. PKK’ ya devredilen ASALA militanları Türkiye’ ye karşı terörizm faaliyetlerine devam etmişlerdir. Bunun büyük bir kanıtı olarak PKK terör örgütüne yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin azımsanmayacak kısmının Ermeni asıllı olmasıdır. 1984 yılının Ekim ayında düzenlenen Güneş Harekatı sırasında iki terör örgütü arasındaki işbirliği yine kanıtlanmıştır.

1987 yılında ASALA ile PKK arasında bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre; ASALA militanları PKK içinde askeri eğitim görecektir. Bu askeri eğitim kampı Lübnan’ın Bekaa Vadisinde olcak ve kampın adı PKK-ASALA askeri kampı olacaktır. ASALA her yıl bu kampta eğitim gören militanları için 5000 dolar ödeme yapacaktır. Antlaşmadan sonra Ermeni militanların sivrilmesi üzerine bir antlaşma daha yapılmıştır. 18 Nisan 1990 yılında yapılan bu antlaşmaya göre; ASALA ve PKK’nın birlikte yönetilmesine, Türk askerine yönelik istihbaratın Ermeniler tarafından sağlanmasına, kazanılan toprakların Kürt ve Ermeniler arasında eşit paylaşılacağına, kamptaki masrafların %75’ inin Ermeniler tarafından karşılanılacağına, Türkiye’nin metropol şehirlerinde eylemler yapılacağına karar verilmiştir[7]. ASALA-PKK iş birliğini gözler önüne seren başka bir örnek ise, 4 Haziran 1993 tarihinde PKK terör örgütü, Ermeni Hınçak Partisi ve ASALA terör örgütü mensuplarının PKK’nın Batı Beyrut’ta bulunan merkezinde bir araya gelerek toplantı yapmalarıdır. Yine başka bir örnekte ise 6-9 Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut’ ta iki ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Başpiskoposu, Ermeni parti yetkileri ile 150 gencin katıldığı toplantılardır. Bu toplantılarda; Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelesi kast edilerek iç savaşın sürerek Türkiye ekonomisini sıfır noktasına getireceği, Türkiye’nin bölünüp bir Kürt devleti kurulacağı, Ermenilerin Kürtlerin mücadelelerini desteklemesi gerektiği, bugün Türklerin elinde olan toprakların yarın Ermenilerin eline geçeceği ifadeleri kullanılmıştır[8].

Söz konusu Türkiye’ yi bölmek olunca iki terör örgütü birlik olmuş ve Türkiye üzerinde terörizm faaliyetlerine girişmiş, terör taşeronluğu yapmışlardır. Yukarıda bahsedilen olaylar ise ASALA terör örgütü ve PKK terör örgütünün amaçlarına ulaşmak adına sıkı bir işbirliği içinde bulunduğunu kanıtlar niteliktedir. PKK terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli de yaptıkları eylemler neticesinde terör örgütü olarak ön plana çıkmasıyla aynı dönemlerde ASALA terör örgütünün eylem alanından çekilmesinin de tesadüf olmadığı aşikardır.

 

TÜRK DEGS Gönüllü Araştırmacısı

Enes AYKAN

                                             

                                                            KAYNAKÇA

                                          

-        ‘’Hınçak, Taşnak, ASALA ve PKK/YPG’ ye Terör Örgütleri ve Hedefleri Konferans’’, Stratejik Düşünce Enstitüsü, https://www.sde.org.tr/konferans-panel/hincak-tasnak-asala-ve-pkkypgye-ermeni-teror-orgutleri-ve-hedefleri-konferansi-faaliyeti-8399, (Erişim Tarihi: 3.05.2021).

-        Reyhan İşeri,’’TÜRKİYE’ DE ETNİK TERÖR: ASALA VE PKK ÖRNEĞİ’’, Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 2008, 88.

-        Berna Türkdoğan Uysal,’’ ASALA’ DAN PKK’ YE TERÖRİZM TAŞERONLUĞU’’, Türk Yurdu, https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=4113, (Erişim Tarihi: 03.05.2021).

-        Hazel Çağan Elbir,’’CIA BELGELERİNDE PKK-ASALA İŞBİRLİĞİ’’, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), https://avim.org.tr/Blog/CIA-BELGELERINDE-PKK-ASALA-ISBIRLIGI-AYDINLIK-26-ARALIK-2017, (Erişim Tarihi: 02.05.2021)

-        Sean Patrick Smyth,’’ ASALA-PKK İŞBİRLİĞİ’’, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), https://avim.org.tr/tr/Yorum/ASALA-PKK-ISBIRLIGI, (Erişim Tarihi: 03.05.2021)

-        Elvin Abdurrahmanlı,’’ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI VE TERÖR FAALİYETLERİNİN AMACI’’, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:2, sayı:1, (2019): 67.

 


[1] ‘’Hınçak, Taşnak, ASALA ve PKK/YPG’ ye Terör Örgütleri ve Hedefleri Konferans’’, Stratejik Düşünce Enstitüsü, https://www.sde.org.tr/konferans-panel/hincak-tasnak-asala-ve-pkkypgye-ermeni-teror-orgutleri-ve-hedefleri-konferansi-faaliyeti-8399, (Erişim Tarihi: 3.05.2021).

[2] Reyhan İşeri,’’TÜRKİYE’ DE ETNİK TERÖR: ASALA VE PKK ÖRNEĞİ’’, (Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 2008), 88.

[3] Berna Türkdoğan Uysal,’’ ASALA’ DAN PKK’ YE TERÖRİZM TAŞERONLUĞU’’, Türk Yurdu, https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=4113, (Erişim Tarihi: 03.05.2021).

[4] İşeri, ‘’ TÜRKİYE’ DE ETNİK TERÖR: ASALA VE PKK ÖRNEĞİ’’, 90.

[5] Hazel Çağan Elbir,’’CIA BELGELERİNDE PKK-ASALA İŞBİRLİĞİ’’, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), https://avim.org.tr/Blog/CIA-BELGELERINDE-PKK-ASALA-ISBIRLIGI-AYDINLIK-26-ARALIK-2017, (Erişim Tarihi: 02.05.2021)

[6] Sean Patrick Smyth,’’ ASALA-PKK İŞBİRLİĞİ’’, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), https://avim.org.tr/tr/Yorum/ASALA-PKK-ISBIRLIGI, (Erişim Tarihi: 03.05.2021)

[7] Elvin Abdurrahmanlı,’’ASALA TERÖR ÖRGÜTÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI VE TERÖR FAALİYETLERİNİN AMACI’’, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt:2, sayı:1, (2019): 67.

[8] Berna Türkdoğan Uysal,’’ ASALA’ DAN PKK’ YE TERÖRİZM TAŞERONLUĞU’’, Türk Yurdu, https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=4113, (Erişim Tarihi: 03.05.2021).