ATATURK'UN DIS TURKLER HAKKINDAKI GORUSLERI

Sosyal Medyada Paylaş!

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dış Türkler hakkındaki görüşlerine dair bir çalışma paylaştı. Çalışma kapsamında Atatürk'ün "Siyasal varlığımızın dışında, başka ellerde, siyasal topluluklarla, isteyerek veya istemeyerek yazgı birliği yapmış, bizimle dil, ırk, köken birliğine sahip ve hatta yakın uzak tarih ve ahlâk yakınlığı görülen Türkler vardır" ifadelerine yer verildi.

ATATÜRK'ÜN DIŞ TÜRKLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Atatürk'ümüzün dış Türkler hakkında görüşleri: "Siyasal varlığımızın dışında, başka ellerde, siyasal topluluklarla, isteyerek veya istemeyerek yazgı birliği yapmış, bizimle dil, ırk, köken birliğine sahip ve hatta yakın uzak tarih ve ahlâk yakınlığı görülen Türkler vardır¹ Tarihin bir hadisesinin sonucu olan bu hal, Türk milleti için elim bir anıdır; fakat Türk milletinin tarihsel ve bilimsel oluşmasındaki köklülüğü, dayanışmayı asla bozamaz. Böyle olunca kendi soydaşlarının özgürlük ve bağımsızlıklarına kayıtsız davranması elbette uygun görülemez. Fakat milliyet davası, bilinçsiz ve ölçüsüz bir dava şeklinde düşünülmemeli ve savunulmamalıdır. Milliyet davası, siyasî bir mücadele konusu olmadan önce, bilinçli bir ülkü sorunudur. Bilinçli ülkü demek pozitif bilime, bilimsel yöntemlere dayandırılmış bir hedef ve amaç demektir. O halde propagandalarda olumlu yöntemlere başvurmak şarttır. Hareketlerin imkân sınırları ve sıralan kesinlikle hesaba katılmalıdır. Türkiye dışında kalmış olan Türkler, ilkin kültür sorunlarıyla ilgilenmelidirler. Nitekim, biz Türklük davasını böyle bir olumlu ölçüde ele almış bulunuyoruz. Büyük Türk tarihine, Türk dilinin kaynaklarına, zengin lehçelerine, eski Türk eserlerine önem veriyoruz. Baykal ötesindeki Yakut Türkleri’nin dil ve kültürlerini bile ihmal etmiyoruz². Azerî Türklerinin dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimiz gibi olduğu için, onların arzularına kavuşmaları, özgür ve bağımsız olarak yaşamaları bizi pek fazla sevindirir³."

Kaynakça:

¹: Afet İnan, M.B. ve M.K.Atatürk’ün El Yazıları, s. 23; 375-376

²: Abdülkadir İnan, Türk Kültürü Dergisi, Sayı: 13, 1963, s. 115

³: Atatürk’ün S.D.II, 1921 s.19