Avrupa Çip Yasası Yürürlüğe Girdi

Sosyal Medyada Paylaş!

Avrupa Çip Yasası Yürürlüğe Girdi

AB’nin yarı iletken teknolojileri ve uygulamalarında ar güvenliğini, dayanıklılığını ve teknolojik liderliğini sağlamak amacıyla hazırladığı Avrupa Çip Yasası (European Chips Act) 21 Eylül 2023 taihinde yürürlüğe girmiştir.

Yasa ile AB’nin çip temininde dışa bağımlılığının azaltılması, tedarik güvenliğinin sağlanması tedarik güvenliğinin sağlanması, çip üretiminde rekabet edebilirliğin artırılması, teknolojik liderliğin güçlendirilmesi ve üretimdeki aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Çip Yasası kapsamında hâlihazırda %10 olan AB’nin küresel çip üretimindeki payının, 2030 yılına kadar %20’ye çıkarılması hedeflenmekte ve bu doğrultuda AB çip üretiminde teknolojik altyapıyı güçlendirmek üzere Üye Devletler, AB Komisyonu, kamu ve özel sektör eşgüdümünde yaklaşık 43 milyar Avroluk destek sağlanması planlanmaktadır.

Kaynak: https://www.ab.gov.tr/53606.html