AZERBAYCAN -İRAN TANSİYONU

Sosyal Medyada Paylaş!

Azerbaycan ve İran arasında zaman zaman gerilimler yaşanmaktadır. Bu gerilimlerin temel nedenleri arasında etnik ve dini farklılıklar, ticari rekabet ve bölgesel güç mücadeleleri sayılabilir.

Özellikle Azerbaycan ve İran'ın sınır bölgelerinde yaşayan Azeri Türkleri, İran'daki siyasi ve toplumsal yapıya uyum sağlamakta zorluklar yaşamaktadırlar. Azerbaycan ile İran arasındaki sınırda, zaman zaman silahlı çatışmalar da yaşanmaktadır.

Ayrıca İran’ın Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın tarafını tutmaması, İran'da yaşayan Azeri Türkleri arasında da rahatsızlık yaratabilmektedir. İran'ın kuzeybatısında yaşayan Azeri Türkleri, İran'ın resmi dilinin Farsça olması ve Azeri Türkçesi konuşanların azınlıkta kalması nedeniyle baskı altında hissedebilmektedirler. İran'da yaşayan Azeri Türkleri, Azerbaycan ile yakın dilsel ve kültürel bağları olduğundan, bu durum İran-Azerbaycan ilişkilerinde gerilimlere neden olabilmektedir. Bu durum ayrıca Bu durum, Azerbaycan'ı İran'ın nüfuzuna karşı tedirgin olmasına neden olmaktadır.

Diğer bir neden ise Azerbaycan'ın İran'a alternatif bir enerji güzergahı oluşturma çabalarıdır. Azerbaycan, Hazar Denizi'nden geçirilen bir boru hattıyla Türkiye'ye doğru petrol ve doğalgaz ihraç etmektedir. Bu boru hattı, İran'ın enerji ihraç kapasitesini de azaltabileceği için İran'ın tepkisini çekebilmektedir. Azerbaycan, Hazar Denizi'nden geçirilen bir boru hattıyla petrol ve doğalgaz ihracatı yapmakta ve İran'ın enerji ihracatına alternatif bir seçenek sunmaktadır. Bu durum, İran'ın Azerbaycan'ın enerji politikalarını olumsuz etkilemek için adımlar atabileceği anlamına geliyor ve bölgedeki gerilimin İran merkezli olarak yükselmesine neden olmaktadır.