AZERBAYCAN-İSRAİL İLİŞKİLERİNİN İRAN BOYUTU

Sosyal Medyada Paylaş!

Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkiler son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. İki ülke, savunma sanayisi, enerji, tarım ve turizm gibi birçok alanda işbirliği yapmakta ve stratejik ortaklıklarını güçlendirmektedirler. Ancak, bu yakınlaşma İran'ı rahatsız etmektedir.

İran, İsrail'in bölgedeki varlığına ve Azerbaycan'la olan yakın ilişkilerine şüpheyle bakmaktadır. İran'ın Azerbaycan'ı İsrail'in bölgedeki bir müttefiki olarak görmesi, İran'ın Azerbaycan'a yönelik bir tehdit olarak algılamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin genel olarak iyi olduğu ve İran'ın Azerbaycan'a yönelik açık bir tehdit ortaya koymadığı da unutulmamalıdır.

İran, İsrail'in Azerbaycan'da bir askeri üs kurduğu ve İsrail tarafından desteklenen bir saldırı durumunda Azerbaycan'ın İran'a yönelik bir üs haline gelebileceği endişelerini taşımaktadır. Bu endişeler, İran'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tehdit etmesine neden olabilmektedir.

İran ayrıca, Azerbaycan'ın İsrail ile yakınlaşmasını bölgedeki Şii nüfusa karşı bir tehdit olarak da görmektedir. İran, kendisini Şii İslam'ın savunucusu olarak görmekte ve bu nedenle bölgedeki Şii nüfusu korumayı hedeflemektedir. Azerbaycan'ın İsrail ile yakınlaşması, bu nüfusa karşı bir tehdit olarak algılanabilmektedir.

Ancak, İran'ın Azerbaycan'a yönelik endişeleri, Azerbaycan'ın İsrail ile olan ilişkilerini zayıflatmamıştır. İki ülke arasındaki işbirliği, her geçen gün daha da güçlenmektedir. Ayrıca, İsrail'in bölgedeki varlığına karşı duyulan endişeler, İran'ın Azerbaycan'a yönelik askeri bir müdahalede bulunmasını da engelleme potansiyeli olarak değerlendirilmektedir.

Diğer yandan ; İsrail'in Kafkasya politikası, coğrafi konumundan dolayı stratejik öneme sahip olan Azerbaycan'ın rolü açısından önemli bir yer tutmaktadır. İsrail, Azerbaycan ile ilişkilerini enerji, savunma, tarım ve turizm alanlarında geliştirmektedir.

Özellikle enerji sektöründe, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrol ve doğalgaz kaynakları, İsrail'in enerji güvenliği açısından önemli bir kaynak oluşturmaktadır. İsrail, Azerbaycan'ın enerji kaynaklarına erişim sağlamak için Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı projesine yatırım yapmış ve bu boru hattı üzerinden Azerbaycan'dan petrol ithal etmektedir.

Savunma sanayisi alanında da, İsrail ve Azerbaycan arasındaki işbirliği son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. İsrail, Azerbaycan'a askeri eğitim ve danışmanlık sağlamakta, silah satışı yapmakta ve ortak savunma projelerine imza atmaktadır. İsrail'in Azerbaycan'a sağladığı askeri desteğin nedeni, İran'ın bölgedeki tehdidine karşı Azerbaycan'ın savunma kapasitesini artırmak ve İran'ın bölgedeki nüfuzunu sınırlandırmaktır.

Tarım ve turizm sektörlerinde de işbirliği olanakları bulunmaktadır. İsrail, Azerbaycan'da tarım teknolojileri konusunda danışmanlık sağlamakta ve turizm sektöründe yatırımlar yapmaktadır. İsrail ve Azerbaycan arasındaki bu işbirliği, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve bölgesel istikrarın artmasına katkı sağlamaktadır.