Bugün Türk ve Müslüman Düşmanı Soykırımcı EOKA’nın 67. Kuruluş Yıldönümü!

Sosyal Medyada Paylaş!

Yunan- Rum ikilisinin EOKA Soykırım örgütü ile giriştiği soykırım da dahil Kıbrıs sorunu Türkler için 1974 Kıbrıs Barış Hatelatı ile sona erdirilmiştir. Size 1974’e kadar Türklere uygulanan soykırım sürecini anlatacağız

Bugün Türk ve Müslüman düşmanı soykırımcı EOKA’nın 67. kuruluş yıldönümü!

EOKA, 1 Nisan 1955 tarihinde terör faaliyetleri düzenleyerek başlayan, Türk düşmanı ögeler üzerine kurulmuş bir örgüttür! 

Kuruluş amacı; Kıbrıs Adasını Yunanistan'a bağlamak olan örgüt, adada ırkçı figürlerle etnik temizlik yaparak Kıbrıs Adası’nı Türksüzleştirmeyi hedeflemiştir.

Propagandalarını Türk düşmanlığı üzerinden kuran EOKA’nın en büyük ideolojik amacı; ENOSİS'i okullarda çocuklara aşılayarak Türk düşmanlığı ile zehirlenmiş yeni nesiller yetiştirmektir. Türk yerleşim yerleri ve köylerini hedef alan örgüt, binlerce Türkü ciddi saldırılara maruz bırakarak göçmen durumuna düşmeye zorlamıştır.

Bu amaca hizmet doğrultusunda Yunan Ordusu ile doğrudan bağlantılı kişiler ile, Yunan Ordusu'ndan emekli general Karayannis'in 5000 kişilik bir çeteye eğitim verdiği ve örgütlendirdiği dönemin gazetelerine yansımıştır.

AKRİTAS Planı olarak literatüre geçen katliamlar ve yıldırma politikası, adada yaşayan Türkleri yok sayarak adayı Yunanistan'a ilhak etmeyi hedeflemiştir. Ancak, EOKA’nın Kıbrıs Adasına dair adayı Türksüzleştirme ve Yunanistan’a bağlama planı, Türklerin direnişinin sembolü Türk Mukavemet Teşkilatı(TMT)'nın ortaya koyduğu irade ile başarısızlığa uğradı.

Garantör ülke Türkiye'nin müdahil olmasıyla ENOSİS'in çökmesi, adadaki Rum varlığını daha da agresif hale getirdi. Rumlar 103 Türk köyünü işgal etti, yüzlerce Kıbrıs Türkünü katletti. Türklere yönelik soykırımların en somut örneklerden birisi de; Rumların Geçitkale ve Boğaziçi nahiyelerine saldırarak 24 Türkü acımasızca katletmesidir.

Geçen süre zarfında EOKA'cı Rumlar sadece adadaki Türkleri yok etmek üzere değil, AKEL fikri ile komünist çizgide olan Rumları da yok etmek için hareket etmiştir. 15 Temmuz 1974'te Yunan subay ve Rum ordusu desteğiyle Makarios'u devirdikleri gibi kendi insanlık dışı planlarına karşı çıkan 2000 AKEL ve Makarios destekçisini de acımasızca öldürdüler.

14 Ağustos 1974'te Rumlar Muratağa, Sandallar, Atlılar bölgelerinde yaşayan Kıbrıs Türklerini katlettiğinde, Türk Ordusu ve TMT önderliğinde Türkiye'nin adaya girişiyle adada barış ortamı sağlanmıştır. Türkiye'nin adaya girişi sadece Kıbrıs Türkünü değil, AKEL'ciler dahil insani yaklaşım benimsemiş Kıbrıslı Rumları da EOKAcı katil Rumlardan korumuştur.

Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti, 1963 yılında Lefkoşa'da Rumlar tarafından banyo içinde Rumlar tarafından katledilen ve küvete doldurulan Türk binbaşının eşi ve çocuklarıyla birlikte katledilmesi gibi yok edilmiş, 1974'te Muratağa, Sandallar katliamında sona erdirilmiştir.