CİHANŞÜMUL DEVLET TÜRKİYE: MAVİ VATAN, UZAY VATAN VE TURKUAZ VATAN DOKTRİNİ

Sosyal Medyada Paylaş!

CİHANŞÜMUL DEVLET TÜRKİYE: MAVİ VATAN, UZAY VATAN VE TURKUAZ VATAN DOKTRİNİ

 

Ömer Memoğlu[1]

 

[1] Uzman, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS), omer.memoglu@turkdegs.org

 

Harita 1. Cihanşümul Devlet Haritası

 

1.                  MAVİ VATAN DOKTRİNİ

 

Mavi Vatan Doktrini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin denizlerdeki misakı millisini tanımlayan bir kavramdır. Doktrinin temel amacı denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında milli hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilan edilmiş ya da ilan edilmesi ön görülen deniz yetki alanlarını tespit etmek ve vatan toprağını savunduğumuz gibi vatan suyunu da aynı hassasiyetle savunmayı ilke edinir.

 

Harita 2. Mavi Vatan Haritası.

 

Mavi Vatan kavramının doktrin hâline getirilmesi ve haritasının çizilmesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı çalışmalarıyla gerçekleştirilmiştir. Tıpkı bir zamanların Sevr Haritası gibi günümüzde denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında günümüzün denizlerdeki Sevr’i olan Seville Haritası’na karşı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Mavi Vatan Doktrini’ni ve Haritası’nı İstanbul Üniversitesi bünyesinde yayınlanan “Mavi Vatan: Bir Harita ve Bir Doktrin Kitabı - Türkiye’nin Denizlerdeki Misak-ı Milli’si” başlığı altında uluslararası ölçekte yayınlatmıştır.[2]

 

Görsel 1. Doç. Dr. Cihat Yaycı tarafından kaleme alınan ve İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan "Mavi Vatan: Bir Harita ve Bir Doktrin Kitabı - Türkiye’nin Denizlerdeki Misak-ı Milli’si" başlıklı eser.

 

Bu yayının anlamı Batı’nın Sevilla Üniversitesi bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni adeta karasal sınırlarına hapsetme fikrine sahip bir Seville Haritası varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de denizlerdeki milli hak ve menfaatlerinin savunulduğu İstanbul Üniversitesi Haritası (Mavi Vatan Haritası) vardır demektir.

Harita 3. Solda İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlanan Mavi Vatan Haritası, sağda Sevilla Üniversitesi tarafından yayınlanan Seville Haritası.

 

1.1.           Misak-ı Milli Sınırlarımız ve Denizlerdeki Misak-ı Milli Sınırları[3]

 

Mavi Vatan olarak adlandırılan Türk deniz yetki alanları yalnızca denizlerdeki misak-ı milli sınırlarımız değildir. Karadeniz, Adalar (Ege) Denizi ve Akdeniz kıyı şehirlerimiz çerçevesindeki karasal misak-ı milli sınırlarımız, Mavi Vatan Doktrini ile 462 bin km2'lik Türk deniz yetki alanı kapsamında karasal misak-ı milli sınırlarımızı denizlerimize taşımıştır.

 

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı ve her yudum suyu vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.”

 

1.1.1.     Bütün vatanda Mavi Vatanda vardır!