CİHAT YAYCI'NIN “TÜRKLER YÖNLERİ RENKLERLE, DENİZLERİ YÖNLERİNE GÖRE RENKLERLE ADLANDIRMIŞLARDIR” ÇALIŞMASI ELAZIĞ 424 HABER'DE YAYIMLANDI.

Sosyal Medyada Paylaş!

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın "TÜRKLER YÖNLERİ RENKLERLE, DENİZLERİ YÖNLERİNE GÖRE RENKLERLE ADLANDIRMIŞLARDIR" çalışması Elazığ 424 Haber'de yayımlandı. Türklerin yönleri hep farklı renklerle belirttiğini ifade eden Yaycı, denizleri de yönlerine göre renklerle isimlendirdiklerinin altını çizmiş ve tarihsel bir perspektif sunmuştu.

ESKİ TÜRK KÜLTÜRÜNDE YÖNLER RENKLERLE ADLANDIRILIRDI

Eski Türk kültüründe yönlerin renklerle adlandırılırdığını belirten Yaycı, doğunun renginin gök, batının renginin ak, kuzeyin renginin kara ve güneyin renginin ise kızıl olduğunu ifade etti. Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu’nun Dede Korkut Oğuznameleri adlı araştırmasına atıfta bulunan Yaycı, "miladın ilk yıllarında Kafkasya bölgesine gelip yerleşen Türkler çevrelerindeki denizleri de kültürlerine göre adlandırmışlardır. Dolayısıyla kuzeylerindeki denizi 'karşu yatan Karadeniz', doğudaki gölü Gökçe göl, batıdaki denizi Akdeniz, güneydeki denizi de Kızıldeniz olarak adlandırmışlardır. Bütün dünya da bu bölgedeki yer adlarını ya özgün adıyla ya da bu adların kendi dillerindeki çevirisini kullanmışlardır. Söz gelimi Avrupalılar Akdeniz’e 'Mediterranean Sea' diyorlar. Araplar ise Akdeniz adını Arapçaya çevirerek Bahr-i Sefid (Akdeniz) diyorlar. Karadeniz ve Kızıldeniz’i de İngilizce Black Sea ve Red Sea olarak adlandırılıyorlar."

ELAZIĞ 424 HABER YAYCI'NIN ÇALIŞMASINI GÜNDEME TAŞIDI

Elazığlı Yaycı'nın Türk tarihine ışık tutan çalışması hemşerileri tarafından gündeme taşındı. Türklerin yönleri renklerle adlandırmasının başka milletlere de geçtiğini belirten Yaycı, "Türk kültüründen çok etkilenmiş olan Ruslar da böyledir. Moskova’nın batısındaki Ruslara Belarus (Ak Rus) derler. Malum Rusça’da Bela-Belaya beyaz, ak anlamına gelir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos 1922'de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından, 1 Eylül 1922'de orduya Büyük Taarruz için Türk ulusunun kaderini değiştiren “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!” emrini verir. Ordularımız Antalya’ya doğru değil İzmir’e, yani batıya doğru gider. Bu da o zaman dahi “ak” sözcüğünün “batı” anlamının yaygın olarak bilindiğini göstermektedir." ifadelerini kullanarak milletlerin tarihlerine tarihsel bir perspektif sundu.

Kaynak: https://www.424haber.com/yazarlar/mustafi-amiral-doc-dr-cihat-yayci/turkler-yonleri-renklerle-denizleri-yonlerine-gore-renklerle-adlandirmislardir/30/