ÇİN İLE İRAN ARASINDAKİ EKONOMİK DENGE

Sosyal Medyada Paylaş!

İran ve Çin, son yıllarda ekonomik açıdan yakın bir ilişki içinde bulunuyorlar. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, enerji, ulaşım, turizm ve teknoloji gibi birçok sektörde büyük ölçüde artmıştır.

Ticaret Hacmi

İran ve Çin arasındaki ticaret hacmi son yıllarda hızla artmıştır. İran, Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden biridir ve dünya petrol rezervlerinin beşte birine sahiptir. Çin, ise dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ve enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal eden bir ülkedir. Bu sebeple İran, Çin için önemli bir petrol tedarikçisi konumundadır.

2016 yılında İran ve Çin, "Stratejik İşbirliği Anlaşması" imzaladılar. Bu anlaşma, İran ve Çin arasındaki ticari işbirliğini artırmayı hedeflemekteydi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, bu anlaşmanın imzalanmasından sonra hızla artmıştır. 2018 yılında, İran ve Çin arasındaki ticaret hacmi 37 milyar dolara ulaşmıştır.

Enerji

Çin, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ithal etmektedir. İran ise dünya petrol rezervlerinin beşte birine sahip olması sebebiyle Çin için önemli bir petrol tedarikçisi konumundadır. İran, Çin'e petrol ihracatında büyük bir rol oynamaktadır. İran, Çin'in petrol ithalatının yüzde 14'ünden fazlasını karşılamaktadır.

Ulaşım

Çin ve İran arasındaki ulaşım bağlantıları son yıllarda büyük ölçüde artmıştır. Çin, Orta Asya'da yer alan kara yolu, demiryolu ve denizyolu hatlarının inşasını finanse etmektedir. Bu hatlar, Çin ve İran arasındaki ticari işbirliğini artırmayı hedeflemektedir. Özellikle, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol (BRI) projesi, İran'ın da içinde yer aldığı Orta Asya ülkeleri ile Çin arasındaki ticari bağlantıları güçlendirmeyi hedeflemektedir.

2018 yılında, İran ve Çin arasındaki toplam ticaret hacmi 37 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 2017 yılına göre %13 artış gösterdi.

İran, Çin'in en büyük petrol tedarikçilerinden biridir. 2018 yılında, İran, Çin'e 23,6 milyon ton petrol ihraç etti.

İran ve Çin arasındaki nükleer anlaşma sonrası İran, Çin'e petrol satışlarını arttırdı. 2020 yılında, İran, Çin'e 32,9 milyon ton petrol ihraç etti.

İran ve Çin arasındaki turizm sektörü de son yıllarda hızla büyümüştür. 2018 yılında, İran'a gelen Çinli turist sayısı 150 binin üzerindeydi.

2016 yılında İran ve Çin arasında imzalanan "Stratejik İşbirliği Anlaşması" ile birlikte, iki ülke arasındaki yatırımlar da artmaya başladı. 2018 yılında, Çin, İran'a 2,2 milyar dolar yatırım yaptı.

Çin, İran'da da yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Özellikle, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol (BRI) projesi kapsamında, İran ile Çin arasındaki ulaşım ve ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bu rakamlar, İran ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla geliştiğini göstermektedir. İki ülke arasındaki ticaret, enerji, turizm ve yatırımların artması, ekonomik işbirliğinin daha da gelişmesini sağlayacaktır.