Çok Kutuplu Dünya Düzeninin İşaretleri Her Yerde

Sosyal Medyada Paylaş!

Çok Kutuplu Dünya Düzeninin İşaretleri Her Yerde

Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Anatoly Antonov, bu hafta Washington'daki Rusya Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir galada, birçok Afrika ülkesinin temsilcilerine, Ukrayna'daki savaşa rağmen Moskova'nın "Afrika ülkelerimizle stratejik ortaklık geliştirmeye kararlı olduğu konusunda güvence verdi.

Anatoly Antonov¸“Ortak çabaları sayesinde kıta, ortaya çıkan çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri haline gelecek” dedi.

Antonov'un ifadesi kilit bir fikre dayanıyor: dünya çok kutuplu hale geliyor. Ancak durum gerçekten böyle mi?

Uluslararası siyaset akademisyenleri ve analistleri arasında yaygın olarak kullanılan bir terim olan "çok kutupluluk", birden fazla büyük gücün hakim olduğu uluslararası bir sistemi ifade eder. ABD ve Sovyetler Birliği'nin egemen olduğu Soğuk Savaş, açıkça bir iki kutupluluk dönemiydi. ABD'nin dünyanın kalan tek büyük gücü olarak ortaya çıktığı, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün hemen ardından gelen dönem, genellikle Washington'un “ tek kutuplu an ” olarak anılır.

Bazı analistler çok kutupluluğun bir süredir bizimle olduğunu iddia ediyor. 15 yıl kadar önce, o zamanlar ABD hükümetinin Ulusal İstihbarat Konseyi başkanı Tom Fingar, çoktan "tek kutuplu anı" ilan etmişti. Birkaç yıl sonra, dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, küresel olarak çıkarlarını gözetebilecek çok sayıda gücün varlığının, “Soğuk Savaş'ın süper güç rekabeti değil, daha çok 18. ve 19. yüzyıllara benzeyen bir dünyada yaşadığımız anlamına geldiğini belirtti.” Dönemin Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yayınlanan 2017 Ulusal Güvenlik Stratejisi, “Büyük Güç Rekabeti”ne dönüşü ilan ederken, mevcut Başkan Joe Biden Çin'i “stratejik” bir rakip olarak kabul etti.

Terminoloji değişebilir, ancak mesaj aynı: ABD'nin Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından tek küresel güç olma dönemi sona ermiştir.

Bazıları çok kutupluluğun bir "mit" olduğunu iddia ediyor, örneğin Çin'in gücünün " fazla abartıldığını” ve şimdiden düşmeye başlamış olabileceğini belirtiyorlar . Bu tür argümanlar, ABD ekonomisinin cari ABD dolarıyla ölçülen göreli büyüklüğüne işaret ediyor, ancak bu boşluk önümüzdeki on yılda kapanabilir.  Ayrıca ABD'nin diğer tüm ülkelere göre silahlı kuvvetlerine harcadığı muazzam meblağların vurguluyorlar.  Çin ve Hindistan nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkeleri iken, ABD dünyanın en kalabalık üçüncü devleti ve kişi başına düşen bazda çok daha zengin.

Elbette ABD, diğer herhangi bir ülkeye kıyasla baskın askeri ve ekonomik güç olmaya devam etse bile, çok kutuplu bir dünyada yine de var olabilir. Aksini iddia etmek, yalnızca nispeten eşit güce sahip ülkelerin küresel düzende "büyük güçler" veya kutuplar olarak kabul edilebileceği katı bir kutupluluk tanımına bağlı kalmak olacaktır . Ancak, yaygın olarak çok kutuplu olarak görülen 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bile, devletlerin göreli gücü büyük güç statüsü verdi. İngiltere denizlere hükmediyordu ve açık ara dünyanın en büyük ekonomisine sahipti, ancak Almanya peşi sıra geliyordu ve Rusya da uzakta belirdi. Bu arada, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu düşüşteyken bile ABD ve Japonya Avrupalı ​​olmayan güçler yükseliyordu. Versay Antlaşması'nı oluşturan 1919 Paris Barış Konferansı'nın katılımcıları, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşan “Üç Büyük” katılımcılara ikincil bir oyuncu olarak muamele görse de İtalya'yı “Büyük Güçler” grubuna dahil ettiler.

Çok kutupluluğun dünya sistemini siyasi, askeri ve ekonomik olarak nasıl etkileyeceği düşünüldüğünde görülen çok daha geniş bir perspektiftir.Politik olarak çok kutupluluk, özellikle büyük güçler birbirlerini rakip olarak görüyorsa, uluslararası kurumlar işlevsiz hale gelebilir ve bu durumda çok kutupluluk uluslararası işbirliği olasılıklarını etkileyebilir. Bu zaten oluyor gibi görünüyor. Moskova ve hatta Pekin, Rusya'nın eylemlerini kınama çabalarını engellediği için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'daki savaş konusunda harekete geçme konusundaki yetersizliğini bu noktada hatırlamak gerekir. COVID-19 salgınının zirvesinde de, ABD ve Çin'in salgının kökenlerini araştırmak ve tetiklediği küresel sağlık krizine yanıt vermek konusunda işbirliği yapamaması Dünya Sağlık Örgütü'nü tamamen felç etmişti.

Ayrıca çok kutuplu bir sistemin rakip bloklara bölünme potansiyeli de vardır. Böyle bir parçalanmanın, ABD ile gelişmekte olan Rusya-Çin ortaklığı arasındaki ayrışmada olduğu kadar Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'ya göre artan bir önem kazanmaya başlayan BRICS grubunda görülebilir. Bu tür bir parçalanma, liberal olmayan ve otoriter liderlerin dış destekçiler bulmaları için alan yaratarak, dünya çapında demokrasinin aşınmasına da katkıda bulundu.

Askeri olarak, çok kutuplu sistemler çatışmayı kışkırtabilir ve barışı koruma çabalarını baltalayabilir. Elbette, sistemin kutupları ne olursa olsun, savaş tarihsel olarak yaygındır ve bazı çok kutuplu sistemler istikrarlı olmuştur. Ancak, birden fazla büyük gücün olduğu bir sistemde, bu güçler kendi bölgelerine hakim olmaya çalışırsa, büyük savaş için tehlikeli bir potansiyel yaratır. Bu bölgesel hegemonya arzusu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ve Çin'in Güney Çin Denizi'nde giderek daha savaşçı davranışının ve Tayvan'la olan ilişkilerinin ana itici gücü olarak görülebilir. Ayrıca, çok kutupluluk, askeri müdahaleleri kışkırtmak ve sürdürmek için kullanmaya istekli ve bunu yapabilecek daha fazla gücün olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, diğer güçler arasında bu tür çatışmaları durdurmak için adım atma isteksizliği yaratabilir. Suriye'de uzun süredir devam eden iç savaşın, çok sayıda ülkenin müdahale ettiği ve bu çatışmada rakip tarafları desteklemeye çalıştığı bir dönemde hem büyük güçler hem de bölgesel güçler arasında artan bir iddialılık dönemine denk gelmesi tesadüf olması olanaksızdır.

Ekonomik olarak, çok kutuplu sistemler doğası gereği daha fludur. Yıllar önce, iktisatçı Charles Kindleberger, "dünya ekonomisinin istikrara kavuşması için bir dengeleyici, bir dengeleyici gerekir" diye yazmıştı . Bir ülke, istikrarlı ve geniş çapta kullanılabilir bir para birimi sunmak veya diğer ülkenin malları için bir hedef olarak pazarını açık tutmak gibi eylemlerde bulunarak bu dengeleyici rolünü oynar. Teorik olarak, herhangi bir devlet bu rolü oynayabilir. Ancak pratikte çok kutupluluk, her bir gücün bir diğerinden liderliği ele geçirmesini bekleyerek başıboş hareket etme teşvikleri yarattığından, bir ülkenin bu rolü üstlenmesini zorlaştırmaktadır.

Doların küresel rezerv para birimi olma rolü söz konusu olduğunda, şimdilik ABD dünya ekonomisi için dengeleyici olmaya devam ediyor. Ancak Çin'in yuanı “küreselleştirmeye” başlama çabaları, ABD'nin doların egemenliğine sonsuza kadar güvenemeyeceğinin bir işaretidir. Washington'da borç limitinin yükseltilmesiyle ilgili olarak düzenli olarak tekrar eden anlaşmazlıklar, aksi takdirde ABD'nin devlet borcunu feci bir şekilde temerrüde düşürme riski bir başkadır.

Ancak çok kutuplu bir sistemdeki rekabetçi çıkarlar, çeşitli ekonomik blokların oluşmasına yol açarak küresel ekonomiyi de baltalayabilir. Ve bugün tanık olduğumuz şey de tam olarak bu , ABD ve diğer Batılı güçler, Pekin'in iktidarda büyüdükçe ekonomik gücünü zorlayıcı amaçlar için kullanacağı korkusuyla kendi ekonomilerini Çin'inkinden ayırmaya başlıyor.

 

Tüm bu örnekler, hem küresel düzenin zaten çok kutuplu olduğu gerçeğine hem de bunun neden önemli olduğuna işaret ediyor. İster dünya liderleri, ister diplomatlar veya çok uluslu şirketlerin başkanları olsun, uluslararası sistemde faaliyet gösteren herkesin gerçekliği ortadadır. Tüm küresel düzenin dinamikleri büyük ölçüde kutuplulukla şekillenir.

 

Kaynak: https://www.worldpoliticsreview.com/multipolarity-us-vs-china-russia-superpower-hegemony/?share-code=Yrac71SbmFV4