DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL EKONOMİDEKİ DEĞERİ

Sosyal Medyada Paylaş!

Denizcilik sektörü, küresel ekonomide önemli bir değere sahiptir. Dünya Bankası verilerine göre, deniz taşımacılığı, 2019'da dünya ticaretinin yaklaşık %90'ını gerçekleştirdi ve küresel ekonomiye ortalama olarak yılda ortalama 1.5 trilyon dolardan fazla katkı sağladı.

Lloyd's List Intelligence'a göre, dünya genelindeki ticari gemilerin toplam tonilatı 2021 itibarıyla yaklaşık 2.1 milyar dwt (deadweight ton) olarak tahmin edilmektedir. 2020 yılında, küresel deniz taşımacılığı sektöründe toplam 11,1 milyar tonluk yük taşınmıştır.

UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı) verilerine göre; Deniz taşımacılığı yılda ortalama 400 milyar dolardan fazla bir ticaret değerine sahip. 

Deniz taşımacılığı, depolama, gümrükleme ve diğer lojistik hizmetlerin yanı sıra, tedarik zincirleri için de önemli.

Denizcilik sektörü ayrıca dünya ticaretindeki uluslararası ödemelerin büyük bir kısmını gerçekleştirir. Bu ödemeler, gemi kiralama, taşıma masrafları, sigorta primleri, gümrük vergileri ve diğer masrafları içermektedir.

Denizcilik sektörü; gemi inşası, deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği, lojistik ve diğer hizmetlerin yanı sıra, turizm, balıkçılık ve offshore enerji sektörleriyle de ilişkilidir. Bu sektörlerin toplamı, küresel ekonomiye milyarlarca dolarlık katkı sağlamaktadır.