ELAZIG’DA MAVI VATAN BILINCI ARTIYOR

Sosyal Medyada Paylaş!

Elazığ’da MAVİ VATAN bilinci artıyor. Prof. Dr. Mehmet Turan, 23 Kasım 2021'de Turan Gazetesindeki köşesinde "Mavi Vatan Müfredata Girmeli" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Turan, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza Mavi Vatan bilincini ve şuurunu eğitim-öğretim sürecinde kazandırmak ve buna dayalı olarak öğretim müfredatı ve materyallerinin geliştirilmesi gerekir." ifadelerini kullanırken Yaycı'nın “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin verecek ne bir karış vatan toprağı ne de bir damla vatan suyu vardır” sözüne atıfta bulundu.

MAVİ VATAN MÜFREDATA GİRMELİ

Geleceğimiz olan çocuklarımıza Mavi Vatan bilincini ve şuurunu eğitim-öğretim sürecinde kazandırmak ve buna dayalı olarak öğretim müfredatı ve materyallerinin geliştirilmesi gerekir. Gençler “Mavi Vatan” “Münhasır Ekonomik Bölge”, “Navteks”, Adalar Denizi (Ege)”, “Lozan” “6- 12 mil”, “Boğazlar” vb. konuları ne kadar biliyor. Mavi Vatan doktrinin mimarı Cihat YAYCI paşa okullarda sadece kara komşusu ülkelerin öğretildiğini halbuki Türkiye’nin denizden komşu ülkelerinde olduğunu belirterek, bunların Libya, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, KKTC, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan olduğunu ifade etmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitimde Milli Reform” başlığı altında Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası, terörle mücadele, hakları ve değerlerinin kazandırılması açısından büyük önem arz eden (Mavi Vatan, Gök Vatan, Uzay Vatan, Adalar Denizi, Libya, Suriye, Karabağ -Azerbaycan, Balkanlar, Hatay, Kıbrıs, Musul-Kerkük, Çanakkale vb.) konuların başta sosyal bilgiler, tarih ve coğrafya olmak üzere MEB’in tüm müfredatta daha detaylı etkinliklerle bu milli bilinç ve şuuru yeni nesillere aktarmamız gerekir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ifade ettiği gibi “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.”, "Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..." ve “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder”.Sözleriyle beraber hemşerimiz Cihat YAYCI paşanın “Türkiye Cumhuriyeti devletinin verecek ne bir karış Vatan Toprağı, nede bir damla Vatan Suyu vardır” sözünü tekrar hatırlatmak isterim.