EURASIA REVIEW'DEKI BIR DEGERLENDIRMEYE GORE BATI, TURKIYE ILE GUVENILIR BIR KARADENIZ STRATEJISI KURMA ARAYISINDA...

Sosyal Medyada Paylaş!

Eurasia Review'deki bir değerlendirmeye göre Batı'nın Türkiye ile güvenilir bir Karadeniz stratejisi kurma arayışında olduğu kaydedilirken Nato ve ABD'nin Karadeniz'de Türkiye'ye güvenmek zorunluluğunda olduğu ve Ankara'nın, Batı'nın Karadeniz stratejisinde oldukça kritik bir güç olduğu ifade edildi...

Türkiye ve Batı: Güvenilir Bir Karadeniz Stratejisi Arayışında

Eurasia Review'de yer alan değerlendirmede, uzun vadeli bir strateji oluşturmanın isteklilik ve güvenilir ortaklar gerektireceği kaydedilirken Karadeniz'de iki bileşenin eksik olmasının Batı'nın konumunu zayıflattığı belirtildi. Artan Rus etkisinin ortasında bu gelişmeyi tersine çevirmek için Türkiye'ye güvenmek NATO ve ABD için önemli bir gelişme olabilir.

Kolektif Batı, Karadeniz bölgesinde köklü değişikliklerle karşı karşıya. Bu, modern Avrasya jeopolitiğindeki açık ara en savunmasız coğrafi alanlardan biridir. Sadece devam eden birkaç askeri çatışmanın ortaya çıktığı alan değil, aynı zamanda farklı jeopolitik düzenlerin çatıştığı yerdir. Rusya, bölgeyi güneye, Akdeniz'e doğru jeopolitik amaçları için bir sıçrama tahtası olarak görüyor. Moskova, kolektif Batı'nın Karadeniz bölgesine güç projeksiyonunun sınırlandırılmasını öngören hiyerarşi ve bölgeciliğe dayalı yeni bir vizyon inşa ediyor.

Ama belki de asıl sorun, uzun vadeli Batılı stratejik düşüncenin eksikliğidir. Çoğunlukla liberal dünya düzenine yönelik iç meydan okumalarla meşgul olan ABD ve AB, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından Karadeniz'de değişen askeri güç dengesine uygun bir yanıt bulmak için mücadele ediyor.

Bir başka sorun da, Batı'nın Moskova ile nasıl başa çıkacağını gerçekten bilmemesidir. Rusya eskisinden katlanarak daha güçlü hale gelmedi. Elbette, 1990'larda olduğundan çok daha düzenli ve askeri olarak güçlü, ancak güç sütunları hala kolektif Batı'nınkinden daha zayıf. Diğer bir deyişle, daha düzenli bir dış politika durumunda, AB ve ABD, Rusya'nın askeri ve zararlı ekonomik hamlelerini köreltmek için güvenilir araçlarla güçlü bir dış politika gündemi oluşturabilir. Ancak uyumlu bir çabayı sürdürme isteği kesinlikle eksiktir.

ABD ve NATO üye devletlerinin, Karadeniz bölgesinin hala coğrafi olarak çekirdek trans-Atlantik topluluğundan uzak olması nedeniyle askeri taahhütte bulunma konusunda oldukça tereddütlü olmaları da anlaşılabilir. Ayrıca, Rusya, potansiyel olarak ne kadar zayıf olursa olsun, etkisini yakın çevresine yansıtmaya çalışmaktan kaçınmayacaktır. İster tamamen demokratik ister tamamen otoriter bir yönetim altında olsun, Güney Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'daki komşularına kıyasla Rusya'nın büyüklüğü, Moskova'yı kaçınılmaz olarak Kremlin için rahat bir düzen inşası aramaya itecektir.

Dolayısıyla Batı'nın karşı karşıya olduğu sorun uzun vadelidir ve Karadeniz bölgesi Rusya ile rekabette hassas bir noktadır. Burası, ABD ve NATO'nun stratejik bir yaklaşım oluşturmak için güçlü bir müttefikten, hatta güvenilir bir ortaktan yoksun olduğu bir alandır. Ukrayna kesinlikle bir adaydır, ancak yine de kendi içinde zayıftır. Gürcistan daha küçük ve zayıfken, Romanya ve Bulgaristan rolü üstlenmeye istekli oyuncular olarak görülmemektedir.

Böyle bir amaca hizmet edebilecek tek devlet aslında Türkiye'dir. Bölgesel, ekonomik ve askeri olarak ülke, Rus hamlelerine direnecek şekilde konumlandı. Ancak başarılı direniş ABD ile ve NATO ittifakı içinde yakın işbirliğini gerektirecektir. Bunu başarmak için en büyük engel -Ankara ile Batı arasındaki farklılıklar- çözülmelidir. Kolay bir iş olmasa da, Türkiye ve Batı, Moskova'nın güç projeksiyonu konusunda benzer endişeleri paylaşıyor. İkili ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacı konusunda her iki taraftan da gerçek isteklilik gösterilmelidir.

Türkiye'nin Karadeniz-Kafkas stratejisi, özellikle Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan'ın savunmasını güçlendirmeye yönelik yatırımları, Batı'nın Rusya'ya yönelik stratejileriyle ve genel olarak bu bölgelerdeki Batı çıkarlarıyla örtüşmektedir. Türkiye gibi Batı da Azerbaycan gazını ve petrolünü almak ve Gürcistan'daki demiryolu ve boru hattı altyapısına yatırım yapmakla ilgileniyor. Batı, Türkiye'nin kendisini TANAP, Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) için bir transit enerji merkezi olarak konumlandırma yönündeki daha geniş hedefini de destekliyor. Batı ve Türkiye, Hazar Denizi'ne giden kara koridorunu güvenli tutmakta ortak çıkarlar. Bu, Batı'nın sınırlı bir etkiye sahip olduğu, ancak Türkiye'nin daha büyük bir ekonomik ve politik rol oynamayı arzuladığı için Orta Asya ile dar ama önemli bir bağlantı sağlar.

Rusya, son on yılda Karadeniz-Güney Kafkasya'daki etkisini ve askeri ayak izini genişlettiğinden, Türkiye'den kaçınılmaz olarak yanıt vermesi istendi. Suriye ve Libya'daki angajmanları siyasi enerji ile askeri ve ekonomik kaynakları tüketirken, Ankara, Moskova'yı dengelemek ve ona karşı koymak için dikkatini giderek Karadeniz ve Güney Kafkasya'ya odaklıyor. Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan, gelişmekte olan Türk sınırlama stratejisinin yapı taşları haline geldi. Türkiye'nin Rusya'yı kontrol altına alma ve Güney Kafkasya'daki enerji ve ulaşım koridorunun güvenliğini sağlama çabası, Türk ve Batı'nın çıkarlarının birleştiğini gösteriyor.

Batı'nın Türkiye'ye bel bağlaması, ABD'nin giderek artan bir şekilde Avrasya güçlerini kontrol altına almak/körleşmek için sorumluluklarının bir kısmını güçlü bölgesel oyunculara devrettiği dünyadaki benzer süreçlere uyacaktır. Hint-Pasifik bölgesindeki AUKUS ve QUAD, Amerika'nın bölgesel güçleri Çin tarafından yeni bir düzen arayışı olarak görülen şeye karşı kendilerini savunmaları için güçlendirmesiyle ilgili. Bu, Washington'un tamamen geri çekildiği anlamına gelmiyor, aksine konumunun daha incelikli hale geldiği anlamına geliyor. Bölgesel çerçevenin arkasında bir çapa görevi görecek, askeri ve ekonomik ağırlığını bir dizi oyuncunun arkasına atacak. Ancak bu politikayı sürdürmek için Amerika'nın güçlü oyunculara sahip olması gerekiyor. Asya'da böyle birkaç devlet var. Karadeniz bölgesinde Türkiye muhtemel bir adaydır.

Ankara'yı Batı'nın Karadeniz bölgesi stratejisinde kritik bir oyuncu yapmak, kabaca Türkiye'yi Rusya ile nihai bir askeri çatışmaya sokmak anlamına gelmemelidir. Ankara bundan kaçınmak için dikkatli olacaktır. Bunun yerine, uzun vadeli düşünce, Karadeniz devletlerinin askeri potansiyelini artırmak ve böylece Rusya için olası askeri müdahaleleri daha maliyetli hale getirmek olmalıdır.

Kaynak: https://www.eurasiareview.com/19022022-turkey-and-the-west-in-search-for-a-credible-black-sea-strategy-analysis/