GASA'ların Silahlandırılmasına Türkiye'den Protesto

Sosyal Medyada Paylaş!

Türkiye, Gayri Askeri Statüde kalma kaydıyla Yunanistan'a devredilmiş Midilli ve Sakız Adaları'na ABD'ye ait zırhlı personel taşıyıcı/ taarruz silahları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki gayri hukuki ihlallere son verilmesi ve antlaşmalarla garanti altına alınmış gayriaskeri statüye dönmesi vurgulandı.

Türkiye ayrıca ABD’ye verdiği protesto notasında, Adalar Denizi adalarının askerileştirilememe statüsüne uymasını ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda önlemler alınmasını istedi.

Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği ve bu adaların statüsünün tekrar ihlal edildiğinin delilidir.

Sakız Adası, 1956 yılında askeri birlik konuşlandırılarak ihlal edilmiştir. (1914 Altı Devlet Kararı, 1923 Lozan Antlaşması Md.12 ve 13)

Midilli Adası, 1975 yılında askeri birlik konuşlandırmak suretiyle gayri askeri statüsü bozulmuştur.(1914 Altı Devlet Kararı, 1923 Lozan Antlaşması Md.12 ve 13)

 

Sakız ve Midilli Adaları dışında, tüm gayri askeri statüdeki adalar silahlandırılmıştır.

Gayri Askeri Statüdeki Adaların Antlaşmalara Göre Garanti Altına Alınmış Statülerini Gösterir Harita