GKRY DENİZCİLİK MEKANSAL PLANI

Sosyal Medyada Paylaş!

                                                                     GKRY DENİZCİLİK MEKANSAL PLANI

            GKRY Bakanlar Kurulu, 20 Aralık 2023’te denizlerdeki mevcut ve gelecekteki faaliyetlerinin mekansal ve zamansal stratejisini belirleyen “Ulusal Denizcilik Mekansal Planını” onayladı.

            GKRY, AB’nin desteği ve direktifleri ile hayata geçirdiği bu plan kapsamında yayınladığı haritalarda yine Kıbrıs Türklerinin deniz yetki alanlarını gasp ederek kendilerininmiş gibi gösterdiği görülmektedir.  Bu doğrultuda AB’nin bu alanları Doğu Akdeniz’de kendi dış sınırı haline getirme yönünde planlarına mı hizmet ediyor sorusunu akıllara getirmektedir.

            GKRY’nin yayınladığı “Ulusal Denizcilik Mekansal Planı” denizdeki hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinden, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, su altı madenciliği, deniz turizmi, ticareti ve taşımacılığı gibi pek çok denizcilik alandaki faaliyetleri koordine etmeye ilişkin öncelikli hedeflerini içeren bir yönergedir.

            Bakanlar kurulunun kararının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Denizcilik Bakan Yardımcısı Marina Hatzimanoli yaptığı açıklamada, onaylanan “Denizcilik Mekansal Planı” taslağının hidrokarbon arama sahaları, Doğu Akdeniz gaz boru hattı ve EuroAsia Interconnector projesi gibi enerji alanındaki mevcut ve planlanan  tüm deniz projelerini kapsadığının altını çizmiştir.

            Ayrıca GKRY Denizcilik Bakanına göre bu plan, GKRY’nin gelecekteki tüm enerji planlarının altyapısını kapsayan hükümleri de içermektedir.

            GKRY, Ulusal Denizcilik Mekansal Planını kabul etmeden önce bu stratejik planı kamuoyuna duyurmak ve benimsetmek için pek çok faaliyette bulunmuştur. 23 Ocak -9 Şubat 2023 tarihleri arasında "Denizcilik Mekansal Planlama (MSP) sürecinde Midilli Eğitim Kurumları Programı" çerçevesinde bir dizi konferanslar yapılmıştır. Dersler Midilli'deki University of Aegean, Georgafia Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Propagandası yapılan bu plan için birçok profesör bu konferanslar dahilinde: Avrupa Birliği'nde Denizcilik Mekansal Planlaması: geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki zorluklar, Stratejik projeler THAL-HOR ve THAL-HOR 2, enerji üretme yöntemleri, denizcilik mekansal verilerin toplanması, analizi, iyileştirilmesi ve çatışmaların değerlendirilmesi, Kıbrıs MSP'si için uyumluluklar gibi birçok konu üzerinde durularak kapsamlı çalışmalar yürütmüştür.

            GKRY, 2003’te Mısır, 2007’de Lübnan,  2010’da İsrail ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlama Anlaşmaları ile KKTC’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan  hak ve menfaatlerini hiçe saymaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde kendine ait olduğunu iddia ederek parsellediği 1,4,5,6 ve 7 numaralı parseller Türkiye’nin kıta sahanlığıyla; GKRY’nin sözde blokları 1,2,3,8,9,12 ve 13 numaralı alanları ise KKTC’nin deniz yetki alanlarıyla örtüşmektedir.

 

            Ayrıca “Denizcilik Mekansal Planlamasının Uygulanması için Sınır Ötesi İşbirliği”  yani  “THAL –CHOR 2” stratejik projesi kapsamında Yunanistan ve GKRY, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) tarafından finanse edilmiştir.

            “Bölgesel sahiplik” ilkesine aykırı olarak Yunanistan ve GKRY konunun görünen tarafları sıfatıyla Doğu Akdeniz’de ön saflarda yer tutarken, destekleyicileri olarak ise AB ve ABD hazır bulunmaktadır. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu’nun “Denizcilik Mekansal Planı” oluşturma direktifine istinaden yayınladığı GKRY raporunda da aşağıda sıraladığımız proje ve faaliyetler de Kıbrıs Adası’nda salt hak sahibi olarak GKRY kurgulanarak hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

THAL-CHOR Projesi (2014-2015), Yunanistan ve GKRY’i içeren bir proje olup, Deniz Alanı Planlaması (MSP) için bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamış ve ardından bu metodolojiyi GKRY ve Yunanistan'daki belirli bölgelerde pilot uygulama için kullanarak deniz alanı planları taslağı oluşturmayı hedeflemiştir. Ayrıca, proje, Deniz Alanı Planlaması üzerine AB Direktifi'nin yakın zamanda uygulanması için her iki ülkenin de hazırlanmasını da içermiştir. Bu proje kapsamında oluşturulan deniz alanlarının faaliyetlerinde GKRY, KKTC’nin adadaki varlığını yok saymakta ve egemenliğini gasp etmiştir.

CREAM Projesi (2011-2014), balıkçılık faaliyetlerinin ekosistemlere olan etkilerini Balıkçılık Ekosistem Yaklaşımı (EAF) perspektifinden sözde GKRY’nin ilan ettiği MEB sınırları içinde ele almıştır.

PEGASO Projesi (2010-2014), AB ve GKRY’nin ortak çalışmalarıyla Akdeniz ve Karadeniz havzalarının kıyı, deniz ve denizcilik alanları için yayılmacı politikaları desteklemek amacıyla ortak yaklaşımlar ve araçlar geliştirmeyi hedeflemiştir. PEGASO özellikle Barcelona Konvansiyonu'na ait Akdeniz için Kıyı Alanları Yönetimi (ICZM) Protokolüne atıfta bulunmaktadır.

           

Kaynak: CyprusMail Haber Ajansı 

https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/all/FCD4E14C14CC2F05C22588BF001F29AA?opendocument