HARP İLE KAZANILAN TÜRK YURDU GÖÇ İLE İÇ KARIŞIKLIĞA SÜRÜKLENİYOR:

Sosyal Medyada Paylaş!

 

BOP: IRAK İÇ SAVAŞA DOĞRU SÜRÜKLENİRKEN TÜRKİYE’Yİ BEKLEYEN YENİ GÖÇ TEHDİDİ!

 

İran destekli Şii gruplar ile İran destekli olmayan gruplar arasındaki çıkan çatışmalar Irak'ı iç savaşa doğru sürüklemeye devam ediyor. Irak'ta gerçekleşmeye aday olası bir iç savaş senaryosu kapsamında göç tehdidi ile karşı karşıya kalabilmesi muhtemel Irak'a sınırı olan devletler ise Suriye, Ürdün, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Türkiye. Göçün hedefi muhtemel devletler incelendiğinde;

 

ÜRDÜN: İSRAİL SINIR GÜVENLİĞİNİ İSTİHBARAT OPERASYONLARI KAPSAMINDA KOMŞU DEVLETLERİN İÇERİSİNDEN KORUYAN BİR İSTİHBARAT AĞINA SAHİP

 

Göçün hedefi olması muhtemel sınırdaş devletler incelediğinde Irak’a sınırı bulunan Ürdün aktörü incelendiğinde İsrail ile komşu olması Ürdün aktörünün elenmesi için yeter sebep. Çünkü İsrail’in ulusal güvenliği çerçevesinde uyguladığı iç çevreleme stratejisi Ürdün'ün göçün hedefi olacağını düşünmeyi tam bir akıl tutulması hâline getirir. Mossad Ürdün'de oldukça etkin bir pozisyon almış ve kendi sınır güvenliğini sağlarken sınır ötesi istihbarat operasyonlarıyla sınırını komşu devletlerin içerisinden korumayı ilke edinen bir “güvenlik çemberi” oluşturan bir yapı.

 

İRANLI MİLİSLERİN YA DA BU GRUPLARLA ÇATIŞANLARIN DA İRAN’A GÖÇ EDECEK HÂLİ YOK!

 

İran’daki iç rejim düşünüldüğünde olayların İranlı milislerle olan bağlantısı da açıkça ortada olduğundan İran aktörünü de kolayca eleyebiliriz. Genellikle göçmen kitleleri göç ettiği devletlerde rejim etkenine bakarak yönlenir ve can güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmadığı devletlere doğru yönelmezler.

 

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN SINIR GÜVENLİĞİ YÜKSEK DERECEDE ÖNEMDE!

 

Daha geçtiğimiz Eylül ayı Suudi Arabistan ile Umman arasında sınır güvenliği konulu görüşmeler gerçekleşmiş ve iki ülke arasında Ortak Yüksek Güvenlik Komitesi çalışma grubu oluşturulmuştu. Adı üzerinde Suudi Arabistan için sınır güvenliği yüksek derecede önemde. Ayrıca Suudi Arabistan aktörünün Interpol ile olan yakın işbirliği ve geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratına karşı istihbari operasyon yürütebilme kabiliyeti akıllara gelince bu aktörün de göçün hedefi olmayacağını açıkça ortaya koyar.

 

KUVEYT

 

Kuveyt yüzölçümü çerçevesinde Irak’tan gerçekleşebilecek olası bir göç hareketliliğini kaldırabilecek bir yüzölçümüne sahip olmaması sebebiyle tercih edilmesi söz konusu bile değil.

 

DİKKAT: OLASI BİR IRAK İÇ SAVAŞI SENARYOSU KAPSAMINDA GÖÇÜN HEDEFİ YİNE TÜRKİYE OLACAK!

 

Olası bir Irak iç savaşı senaryosu kapsamında göçün hedefinin yine Türkiye olacağını, hatta Suriye üzerinden de Türkiye olacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bugüne kadar Ortadoğu’da yaşanan hiçbir iç savaşta göç kitleleri Doğu’ya yönlendirilmedi. Göçün hedefi daima Batı olmuştur. Irak’ın Batısında bulunan Suriye ve Kuzey’inde bulunan Türkiye göçün hedefi olacaktır. Hatta Irak iç savaşı Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında Türkiye’yi hedef alacak şekilde tasarlanacak ve göç kitlelerinin ülkenin Kuzey’i ve Batı’sına doğru yönlendirilmesinde de kolaylıklar sağlanacaktır. Çünkü Suriye üzerinden de göç kitleleri her zaman olduğu gibi Türkiye’ye yönlendirilecektir. Türkiye açısından durum vahimdir. Türkiye’nin Irak kaynaklı yeni bir göç sorununu kaldırabilmesi mümkün değildir. Zaten nihai amaç da budur. Konvansiyonel birliklerle işgal edilemeyen, istila edilemeyen Türkiye, Ortadoğu’da oluşturulan istikrarsızlıklar çerçevesinde 5. nesil savaşın yeni enstürmanı göç ile yıkılmaya doğru adım adım sürüklenmektedir. Göç sorunu bir milli güvenlik tehdididir. Göç ile yurda yönlendirilen unsurlara konut satışı yoluyla vatandaşlık vermek ise bir seçmen ithalatı projesi iken ülkemizin iç savaşa doğru sürüklendiğini okuyamama basiretsizliğidir! Biz bunun bir basiretsizlik olduğuna inanmak istiyoruz…

 

TÜRK DEGS Gönüllü Araştırmacısı

Ömer Memoğlu