IMF; Savaş Küresel İyileşmeyi Engelliyor

Sosyal Medyada Paylaş!

Ukrayna'daki savaş, barışçıl bir çözüm gerektiren maliyetli bir insani krizi yaratmış durumda. Aynı zamanda, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasar, 2022'de küresel büyümede önemli bir yavaşlamaya neden oluyor. Diğer yandan enflasyon da yoğun şekilde tetiklenmiş durumda. Akaryakıt ve gıda fiyatları hızla arttarken düşük gelirli ülkelere de oldukça negatif yansımalar devam ediyor.

 

IMF raporunda küresel büyümenin 2021'deki 6.1 tahminine nazaran 2022 ve 2023 için 3.6'ya düşmesi bekleniyor. Savaş, tedarik zincirindeki bozulmalar ve enflasyonist baskılar nedeniyle küresel büyümenin yaklaşık %3.3'e düşeceği de IMF raporunda yer alan veriler arasında. Raporda 2022 enflasyon tahminlerinin gelişmiş ekonomilerde yüzde 5,7 ve yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 8,7'ye ulaşması bekleniliyor. Raporda insani krizleri önlemek ve iklim krizlerinin yaratacağı etkileri kırmak için çok boyutlu çabaların ortaya konulması gerektiği vurgulanıyor. 

Kaynak; 

 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022