JEOPOLİTİK DÜZLEMDE TÜRKMENİSTAN

Sosyal Medyada Paylaş!

Türkmenistan, bir Orta Asya ülkesidir ve stratejik konumu ve engin doğal kaynakları nedeniyle önemli jeopolitik öneme sahiptir. Türkmenistan'ın jeopolitik açıdan önemli olmasının temel nedenlerinden bazıları şunlardır:

Enerji kaynakları: Türkmenistan, dünyanın dördüncü en büyük doğal gaz rezervlerine ve önemli petrol rezervlerine sahip ve bu da onu bölgesel ve küresel pazarlar için önemli bir enerji tedarikçisi haline getiriyor. Sonuç olarak Türkmenistan, Çin, Rusya ve İran gibi enerji ithalatına bağımlı ülkeler için önemli bir ortak.

Transit güzergahlar: Türkmenistan, Orta Asya'da stratejik bir konumda yer almakta ve bu da onu çeşitli boru hatları ve ulaşım yolları için önemli bir transit ülke yapmaktadır. Türkmenistan şu anda Orta Asya-Çin doğalgaz boru hattının ve Türkmen gazını Güney Asya'daki enerjiye aç pazarlara taşımayı amaçlayan TAPI (Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan) doğalgaz boru hattının bir parçası.

Bölgesel istikrar: Türkmenistan'ın istikrarı, Orta Asya'daki bölgesel güvenlik için esastır. Ülke, tümü stratejik ve değişken bölgeler olan İran, Afganistan, Özbekistan ve Kazakistan ile sınırları paylaşıyor. Türkmenistan bölgesel barışı koruma ve terörle mücadele çabalarında rol oynamakta ve bölgedeki istikrarı korumak için çok önemli bir aktördür.

Tarafsızlık: Türkmenistan'ın kalıcı tarafsızlık politikasına sahiptir, bu da ülkenin bölgesel çatışmalarda taraf tutmaması ve tüm komşularıyla barışçıl ilişkiler sürdürmesi anlamına geliyor. Bu politika, Türkmenistan'ın yıllar içinde önemli jeopolitik kargaşa yaşayan bir bölgede bağımsızlığını ve egemenliğini korumasına olanak veriyor.

 Türkmenistan'ın stratejik konumu, önemli doğal kaynakları ve bölgesel istikrardaki rolü onu jeopolitik açıdan önemli bir ülke haline getirmektedir. Ülkenin enerji kaynakları, geçiş yolları ve tarafsızlık politikası, ülkenin çeşitli bölgesel ve küresel aktörlerle önemli ortaklıklar kurmasına olanak sağlamıştır ve gelecekte de kritik bir rol oynamaya devam etmesi muhtemeldir.

GENEL HATLARIYLA TÜRKMENİSTAN EKONOMİSİ

Türkmenistan, yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip bir Orta Asya ülkesidir. Ülke, özellikle doğal gaz olmak üzere doğal kaynaklar açısından zengindir, ancak ekonomisi büyük ölçüde doğal gaz ve petrol ihracatına bağlıdır.

Türkmenistan'da gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi son on yılda güçlü olmuştur ve yılda ortalama% 6-7 civarındadır. Bununla birlikte, ülke ekonomisi, 2020'de GSYİH'nın yaklaşık% 40'ını oluşturan doğal gaz ihracatına büyük ölçüde bağımlıdır. Tek bir metaya olan bu yoğun güven, ekonomiyi küresel enerji fiyatlarındaki ve talebindeki dalgalanmalara karşı savunmasız hale getirir.

Türkmenistan hükümeti ekonomi üzerinde sıkı kontrol uygulamaktadır ve sınırlı ekonomik çeşitlendirme çabalarına sahip. Özel sektör için çok az fırsata izin veriliuor ve devlete ait işletmeler çoğu ekonomiye hakim konumdadır. 

COVID-19 salgını, özellikle doğal gaz ve petrole olan talebin azalması nedeniyle ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir etki yarattı. Bu, hükümet gelirlerinde düşüşe yol açtı.

Enflasyon, Türkmenistan ekonomisi için de etkili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede fiyat dalgalanmaları küresel sorunlarla beraber yoğunlaşmaktadır.

Sonuç olarak, Türkmenistan ekonomisi büyük ölçüde doğal gaz ihracatına bağımlıdır ve ülkenin ekonomik çeşitliliğe sahip olmaması ve yabancı yatırımları çekmedeki zorluklar, onu küresel enerji fiyatlarındaki ve talebindeki dalgalanmalara karşı savunmasız hale getiriyor.