KIBRIS’A YERLEŞTİRİLEN ERMENİ LEJYONU! ( Şafak Yıldırım )

Sosyal Medyada Paylaş!

 

KIBRIS’A YERLEŞTİRİLEN ERMENİ LEJYONU!

HAZIRLAYAN: TÜRK DEGS Araştırmacısı Şafak Yıldırım

Birinci Dünya Savaşı öncesinden itibaren Osmanlı’yı parçalamak için silahlı çeteler kurarak sözde kilise, okul, hastane ve yardım kuruluşları gibi mekanlarda örgütlenen Ermeniler Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte Osmanlı topraklarında terör ve soykırım faaliyetlerini yoğunlaştırdılar.

Ermenilerin giriştiği terör ve ihanet eylemleri neticesinde Osmanlı “sevk ve iskan” kanunu devreye soktu. Osmanlı’ya karşı ihanet eylemi içerisinde bulunan Ermeniler savaş bölgelerinden uzak noktalara yollandı.

Özellikle Fransa ve İngiltere’nin devreye girmesiyle silahlı güç olarak yararlanılabilecek Ermeniler tespit edilir ve Kıbrıs’ta İngiliz-Fransız işbirliği ile bir Ermeni Lejyonu kurulur. Adadaki Rumlarda bu lejyona ciddi destekler sunar.

Ermeni Lejyonu için jeo-stratejik önemi yüksek olan Gazimağusa’daki Monarga bölgesi kamp alanı olarak seçilir. 1916 yılına kadar süreçte kamptaki Ermeni militan sayısı 5 bine ulaştı. Kampa Ermeniler haricinde Rumlar, Osmanlı’ya isyan eden Arap gençler, Maroniler ve daha birçok farklı ulustan Türk düşmanı emelindeki insanlar da dahil edildi.

Kampın eğitim şekli; Askeri eğitimler, sabotaj teknikleri, propaganda ve casusluk dersleri veriliyordu.

KAMPIN FİNANSMANI

Kamp ilk açıldığı yıllarda Fransız askeri yetkililerin desteklediği gönüllü ve yardım kampanyalarıyla idame edildi. Ermeni Yardım Vakfı, zengin Ermeni ve Rumlar’dan alınan yardımlar da önemli yer tuttu fakat ilerleyen süreçte ABD’den çok önemli maddi ve askeri yardımlar gelmeye başladı! ABD Başkanı Theoder Roosvelt ABD yardım Komitesi’nin Ermeni ve Süryaniler için de kullanılmasına yönelik emirde bulundu. ROCKFELLER bu kampanya için 25.000 dolar bağışta bulundu. Kıbrıs’ta oluşturulan İngiliz “Harp Fonu” Ermeni Lejyonu’nun hizmetine tahsis edildi.

ERMENİ LEJYONUNUN FAALİYETLERİ

Osmanlı’ya karşı Suriye Cephesi savaşlarına katılma

Fransızlarla birlikte Güneydoğu Anadolu’nun işgaline katılma

Çukurova İşgali

Antep İşgali

Maraş İşgali

Urfa’nın İşgali

Çukurova’nın sömürgeleştirilmesinde etkin rol oynama

Türk topraklarındaki Ermeni çetelere silah temin edilmesi

Casusluk faaliyetleri

Türk esir kampında görevlendirilme

YUNAN ORDUSU SAFLARINDA KULLANILMA

Tercüman olarak kullanılma

Arap isyanlarında kullanılma

 

 

KAYNAK: Kıbrıs'ta Monarga (Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı-Halil Aytekin, Türk Tarih Kurumu, Ankara-200