MİSAK-I MİLLİ SINIRLARIMIZ VE DENİZLERDEKİ MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI

Sosyal Medyada Paylaş!

MİSAK-I MİLLİ SINIRLARIMIZ VE DENİZLERDEKİ MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI[1]

 

[1] Ömer Memoğlu, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, omer.memoglu@turkdegs.org

 

Mavi Vatan olarak adlandırılan Türk deniz yetki alanları yalnızca denizlerdeki misak-ı milli sınırlarımız değildir. Karadeniz, Adalar (Ege) Denizi ve Akdeniz kıyı şehirlerimiz çerçevesindeki karasal misak-ı milli sınırlarımız, Mavi Vatan Doktrini ile 462 bin km2'lik Türk deniz yetki alanı kapsamında karasal misak-ı milli sınırlarımızı denizlerimize taşımıştır.

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı ve her yudum suyu vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.”

 

BÜTÜN VATANDA MAVİ VATANDA VARDIR!

 

Mavi Vatan Haritası yalnızca Türk deniz yetki alanlarını gösteren bir harita değildir. Aynı zamanda Mavi Vatan Haritası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güncel misak-ı milli sınırlarını gösterir bir haritadır. Denizlerdeki misak-ı millimiz Mavi Vatan’ın denizlerdeki sınırlarını ifade eder. Misak-ı milli sınırlarımız ise içerisinde Mavi Vatanı da tıpkı kara gibi kabul ederek artık yalnızca karasal olmayan, deniz sınırlarımızı da barındıran bir kazanım elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti misak-ı milli sınırları çerçevesinde Adalar (Ege) Denizi, Akdeniz ve Karadeniz kıyı şehirlerindeki misak-ı milli sınırlarını Mavi Vatan parçasına taşımıştır.

 

Denizlerdeki misak-ı millimiz Mavi Vatan'ın Karadeniz parçasının sınırları ile bütünleşik olarak Akdeniz ve Adalar (Ege) Denizi parçasının sınırlarını ifade eder. Misak-ı millimiz ise karasal sınırlarımıza ek olarak Karadeniz, Akdeniz ve Adalar (Ege) Denizi'ndeki Türk deniz yetki alanlarının sınırları ile birleşerek bütün vatanı ifade eder. Bütün vatan yalnızca vatan toprağı değil, bütün vatan hem vatan toprağı hem de vatan suyu Mavi Vatan'dır.

 

Mavi Vatan'dan bir yudum bile taviz vermek doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin misak-ı millisinden taviz vermek anlamına gelir. Mavi Vatan'ı yalnızca denizlerdeki misak-ı millimiz olarak lanse etmek doğru bir yaklaşım değildir. Mavi Vatan bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güncel ve karasal misak-ı millisine dahildir. Denizlerdeki misak-ı millimizin haritası Karadeniz parçası ve bütünleşik olarak Akdeniz ve Adalar (Ege) Denizi parçasıdır. Bir bütün olduğunda doğrudan karasala dahil olan misak-ı milli sınırlarımızı gösteren Mavi Vatan, Karadeniz parçası ve bütünleşik olarak Akdeniz ve Adalar (Ege) Denizi parçası kapsamında denizlerdeki misak-ı milliyi sembolize eder.

TÜRK DEGS GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMACISI ÖMER MEMOĞLU