Mısır Ekonomisine Bakış

Sosyal Medyada Paylaş!

Çalışma içerisinde Mısır'ın ekonomi anlamındaki güçlü yönlerine dikkat çekilmiştir. Coface for Trade platformunun Mısır ekonomisine yönelik hazırladığı genel durum raporu içerisinde ülkenin mali hedeflerine de yer verilmiştir. 

Mısır ekonomisinin olumlu yönleri şu şekilde sıralanmıştır; 

-100 milyondan fazla bir nüfusa sahip olması ve genç nüfusu sayesinde Mısır, dinamik bir pazar konumundadır.

-Süveyş Kanalı'nın yarattığı avantajlı jeopolitik konum.

-Mısır'ın sahip olduğu yüksek turizm potansiyeli.

- Gaz (Zohr alanı) ve mineral potansiyeli (altın, kaolin, potas, bakır, çinko, kurşun, feldispat)

-Körfez Sermayesinden gördüğü yakın destek.

-IMF Destek Programında elde ettiği mali gelir ve program hizmeti.

-Kamu borcunun yalnızca %29'unun dış borçlardan oluşması.

Mısır ekonomisinin zayıf yönleri ise şu şekilde sıralanmıştır;

-Nüfusun üçte birinin yoksulluk sınırının altında yaşaması.

-Gençler arasında istihdam oranının düşük olması.

-Kadın istihdam oranının düşük olması.

-Kayıt dışı ekonominin yaygın olması.

-Devlet gelirlerinin düşük olması (GSYİH'nın %20'sini oluşturmaktadır).

-Sina Bölgesinde radikal örgütlerin faaliyetler yürütmesi.

-Su eksikliği ve Nil Nehrine olan bağımlılık.

-Ülkenin %10'ununu oluşturan Hristiyan Kıpti azınlık ile Müslüman çoğunluk arasındaki gerilim atmosferi.

-Kamu finansman ihtiyacının %30'unun üzerine çıkması.

-Kredilerin oldukça yüksek maliyetlerde elde edilmesi.

-Gıdada dışa bağımlılık.

-Askeri şirketlerin ekonominin %30'undan fazlasını kontrol etmesi.

Mısır'ın Mali Hedefleri;

-Petrol ve gıda ithalatının üretici ekonomiyle dengelenmesini sağlamak.

-Yüksek emtia fiyatlarının yarattığı cari açığın dengelenmesi.

-Gaz ihracatı ve Süveyş Kanalından elde edilen döviz gelirlerinin sayesinde cari açığın daraltılması.

-Ülke istihdamının %10'ununu teşkil eden sanayi sektörünün teşvik edilerek güçlendirilmesinin sağlanması.

-Mısır turizm gelirlerinin %70 'i ciddi oranda bir düşüş yaşamaktadır. Bu yıl pandemi önlemlerinin de kaldırılmasıyla birlikte özellikle Rusya'dan gelecek turistlerin ciddi bir ekonomik değer yaratması bekleniyor. (Rapor içerisinde yer alan bu görüş Ukrayna-Rusya savaşını hesaba katmamıştır.)

-Ekonominin %55'ini teşkil eden  konaklama, ulaşım ve hizmet sektörünün yaz sonuna kadar yükseltilmesi beklenmektedir.

Kaynak; https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Egypt