SIRP ORTODOKS KİLİSESİ'NDEN SOYKIRIMCIYA ÖDÜL

Sosyal Medyada Paylaş!

Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposluğu, Bosna Savaşı esnasında savaş suçu işlemekten dolayı hüküm giymiş Vojislav Seselj'in ödül ve nişanlar verdi. Aşırı sağcı ve soykırım suçlusu Seselj'in Sırp Ortodoks Kilisesi tarafından ödüllendirilmesi birçok tepkiye neden oldu. “insanlığa karşı suç işlemek” başlığı altında sürgün, sınır dışı etmek ve insanlık dışı eylemlerde bulunmak, “savaş kurallarını ihlal etmek” başlığı altında ise adam öldürmek, işkence etmek, acımasızca davranmak, yıkım, ibadethane ve eğitim kurumlarına zarar vermek, kamu ve özel mal varlıklarını yağmalamak suçlarıyla yargılanan Seselj aynı zamanda aşırı sağcı Sırp Radikal Partisi'nin başkanı. 

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin ABD piskoposluğu, Yeni Gracanica-Ortabatı piskoposluğu, Pazar günü Seselj liderliğindeki Sırp Radikal Partisi Aziz Piskopos Mardari Nişanı'nı Seselj'e verdiğini duyurdu. Bu Seselj'in aldığı ilk Kilise ödülü değil. 2015 yılında, aynı yıl görevden alınan Mileseva Filaret piskoposundan Birinci Düzenin Beyaz Melek Nişanı aldı.

Kaynak: https://balkaninsight.com/2022/09/12/serbia-orthodox-church-shameful-for-honouring-seselj-party-says/