VERILER, DUNYADAKI DEMOKRATIK GERILEMENIN BUYUK BIR KISMINI ABD MUTTEFIKI DEVLETLERIN YONLENDIRDIGINI SOYLUYOR

Sosyal Medyada Paylaş!

Veriler gösteriyor ki, Washington ile uyumlu ülkeler müttefik olmayan ülkelerin neredeyse iki katı oranında demokrasi hususunda geri adım attılar. Amerikan etkisi hakkında uzun süredir devam eden varsayımlar bu verilerin açıklanmasıyla daha da karmaşıklaştı.

Yeni bir analize göre, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, son on yılda küresel demokratik gerilemenin önemli ölçüde büyük bir payını oluşturdu. Amerikan müttefikleri ortalama olarak dünyanın geri kalanından daha demokratik olmaya devam ediyor. Ancak, 2010'dan bu yana hemen hemen hepsi bir dereceye kadar demokratik erozyona uğradı, bu da seçim adaleti veya yargı bağımsızlığı gibi temel unsurların zayıfladığı ve diğer ülkeler arasındaki ortalama düşüşleri geride bırakan oranlarda olduğu anlamına geliyor.Birkaç istisna dışında, ABD ile uyumlu ülkelerde müttefik oldukları süre boyunca neredeyse hiçbir demokratik büyüme görülmedi.

Bulgular, ülkelerin demokrasi seviyelerini bir dizi gösterge üzerinden izleyen İsveç merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan V-Dem tarafından kaydedilen ve The New York Times tarafından analiz edilen verilere yansıtılıyor. Bulgular, mevcut çağın belirleyici bir eğilimi olan demokrasinin sıkıntılarını keskin bir şekilde aydınlattı.

Dünyanın gerilemesinin çoğunun demokrasilere yabancı güçler tarafından dayatılmadığını öne sürüyorlar. Daha ziyade, çoğunlukla demokratik ittifaklardan oluşan dünyanın en güçlü ağı içinde yükselen bir çürümedir.

Pek çok durumda, Fransa veya Slovenya gibi demokrasiler, kurumların tepki ve güvensizlik siyaseti arasında az da olsa değer kaybetmesine tanık oldu. Diğerlerinde, Bahreyn gibi diktatörlükler zaten mütevazı olan özgürlükleri kısıtladı. Ancak çoğu zaman trend, liberal olmayan demokrasiye doğru bir kayma eğilimi gösterdi. Bu hükümet biçiminde, seçilmiş liderler daha çok “strongmen” gibi davranır ve siyasi kurumlar aşınır, ancak kişisel haklar çoğunlukla kalır. ABD müttefikleri genellikle bu eğilime öncülük etti. Türkiye, Macaristan, İsrail ve Filipinler bu duruma örnektir.

Oy haklarının, mahkemelerin siyasallaşmasının ve diğer faktörlerin birçok demokrasi araştırmacısı tarafından endişe kaynağı olarak görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, daha yerleşik bir dizi demokrasi de kendi yönünde yarım adım attı.

Bulgular ayrıca, her iki tarafta da yaygın olarak benimsenen, ABD gücünün dünyada doğuştan demokratikleştirici bir güç olduğuna dair Amerikan varsayımlarının altını da çiziyor. Washington kendisini uzun zamandır demokrasi için küresel bir şampiyon olarak reklam yaptı ama gerçekler her zaman daha karmaşıktı. Ancak müttefiklerinden bazıları, Amerikan etkisinin Amerikan tarzı özgürlükler getirdiği izlenimini yaratmak için bu sisteme doğru ilerledi. Tüm bu bulgular, bunun artık doğru olmayabileceğini gösteriyor.

Kaynak: https://www.nytimes.com/2021/11/16/world/americas/democracy-decline-worldwide.html