Yunan’a nükleer destek veriyorlar

Sosyal Medyada Paylaş!

TÜRK DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Millî Gazete’ye verdiği röportajda Doğu Akdeniz ve Yunanistan’ın ABD ve Fransa ile yaptığı silah anlaşmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaycı, "Yunanistan, Avrupa'nın tek nükleer gücü arkamızda diyerek Türkiye'yi Fransa'nın nükleer silahları ile tehdit ediyor! Bu durum BM'ye taşınması gereken uluslararası bir suçtur!" değerlendirmesinde bulundu.

Yunan’a nükleer destek veriyorlar

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Millî Gazete’ye verdiği röportajda Doğu Akdeniz ve Yunanistan’ın ABD ve Fransa ile yaptığı silah anlaşmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransa ve ABD’nin Yunanistan ile milyarlarca dolarlık savunma anlaşması yapmasının altındaki büyük tehlikeye dikkat çeken emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunan hükümetinin büyük “megali idea”ları doğrultusunda Türkiye’yi Fransa’nın nükleer gücü ile tehdit ettiğine dikkat çekti. Yaycı, “AB’nin tek nükleer gücü artık arkamızda diyorlar. Bu bir uluslararası suçtur. Yani nükleer güç kullanmakla tehdit ediyorlar” dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere dair Milli Gazete’ye çok özel açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz’de var olan denklemi gazetemize değerlendiren ve Türkiye’nin atması gereken adımları açıklayan Yaycı, Doğu Akdeniz bölgesinin ülkemiz için neden hayati derecede öneme haiz olduğunu da anlattı. Milli Gazete’nin sorularına içtenlikle cevap veren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile gerçekleştirdiğimiz röportaj şu şekilde…

Doğu Akdeniz bölgesi Türkiye için neden önemli? Bu meselenin hayati nitelikte görülmesinin sebebi nedir?

Doğu Akdeniz geçmişten günümüze çok önem verilen bir bölge... Karamanoğulları bölgeye kendi ismini vermiş ve Karaman denizi demiştir. Yine ecdadımız gerek Kıbrıs’ın gerekse Rodos’un fethi için büyük bir uğraş vermiştir. Atatürk de Kıbrıs adasının önemine dikkat çekmiş, Kıbrıs’tan gözünüzü kulağınızı ayırmayın, demiştir. Tarihsel süreç içerisinde Lozan Anlaşması ile birlikte Kıbrıs adası yabancıların tarif ettiği üzere bir uçak gemisi niteliğindedir. Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz’in ortasında birçok ülkeye ve stratejik bölgeye yakın konumdadır. Doğu Akdeniz jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik öneme sahiptir. Üç açıdan çok değerlidir.

‘DOĞU AKDENİZ DENKLEMİNDE YUNANİSTAN YER ALMAMALIDIR’

Doğu Akdeniz’de kıyısı olmayan Yunanistan bölgeye burnunu sokuyor. Neden Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’e kıyısı yok diyorum? Bize hep bir algı operasyonu gerçekleştiriyorlar. Diyorlar ki; Meis, Rodos, Girit Adaları Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki adalarıdır. Yunanistan’ın deniz yetki alanları bağlamında Doğu Akdeniz’e kıyısı yoktur. Çünkü Yunanistan bir adalar ülkesi değildir. Filipinler, Endonezya, Japonya gibi değildir. Yunanistan’ın deniz yetki alanı sınırlandırması adalarından itibaren başlamaz. Bunlar kendilerini ada devleti gibi gösteriyorlar ve bu şekilde sınırlandırma yapıyorlar. Hâlbuki bu durum uluslararası hukuka aykırıdır. Bundandır ki Türkiye, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı muhatap almamalıdır. Birinci yapılacak hareket budur. Doğu Akdeniz denkleminde Yunanistan yer almamalıdır. GKRY 2000’li yılların başında bir MEB ilan etti. Hem de kendisinin otuz katı büyüklüğünde bir alan ilan etti. Bunun ardından AB’yi arkalarına aldılar. Türkiye bir adım attığında AB bize zorluk çıkarmaya başladı. Elbette herkes biliyor ki Rum yönetiminin böyle bir gücü olamaz.

AB, Rum yönetimini aparat olarak mı kullanıyor?

Kesinlikle.

Mısır ve İsrail’i özellikle sormak isterim. Bu denklemdeki yerlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’nin Mısır ile ilişkileri bozulunca Yunanistan ve GKRY hemen Mısır’a yaklaştı. Türkiye, Mısır’ı dışlayınca Mısır’ın bu durumundan faydalanan Yunanistan ve GKRY, Mısır’ı bize karşı kışkırttı ve orada bir cephe meydana geldi. Enteresan bir şey var; Mısır ciddi bir şekilde deniz kuvvetlerini geliştiriyor. Kimse bunun farkında değil. Mısır ayrıca çok pragmatik bir devlet. Hem ABD hem de Rusya tarafından destekleniyor. Mısır, İsrail’in ardından ABD’den en fazla askeri yardım alan ülke. Rusya’dan en fazla askeri yardımı alan ülkedir aynı zamanda. İsrail de böyledir. İsrail’in stratejik iki ortağı vardır, biri ABD diğeri Rusya’dır. Mısır, Türkiye’ye karşı kışkırtılmıştır ama Mısır bunlara uymamıştır. Mısır ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağları da güçlüdür.

‘DOĞU AKDENİZ’İ KONTROL EDEN DE ORTADOĞU’YU VE KUZEY AFRİKA’YI KONTROL EDİYOR’

Güvenlik bakımından çok açıktır ki Ortadoğu’nun büyük kısmını kontrol etmek isteyen güçler, Kıbrıs’ta egemen olmak isteyecektir. Bugün de onu görüyoruz zaten. GKRY’nin limanlarını İngiltere, Rusya, ABD, Fransa kullanıyor. Yunanistan zaten orada. Kıbrıs’ı kontrol eden Doğu Akdeniz’i, Doğu Akdeniz’i kontrol eden de Ortadoğu’yu ve Kuzey Afrika’yı kontrol ediyor. Burası öyle bir havza ki; Akdeniz havzası dünya denizlerinin yüzde birini tutsa da dünya ticaretinin yüzde otuzu burada gerçekleşiyor. Ekonomik açıdan önemi de bu şekilde. Doğu Akdeniz’de enerji yatakları da var. Bu kaynaklar Türkiye’nin 500 yıllık ihtiyacını karşılayacak nitelikte.

Kendi MEB alanımızda değil mi?

Evet, bunu sadece ben demiyorum. Türkiye’nin belli başlı üniversiteleri de bunu teyit ediyor. Yani enerji açısından da Doğu Akdeniz çok önemli. Bir kere şöyle diyelim. Denizleri kara gibi düşünmeliyiz. Devletin ekonomik ülkesi vardır. Bu denizlerle birlikte düşünülmelidir. Ekonomik ülke deniz yetki alanlarını da içerir. Bu sınırları korumak, kullanmak vs. bunların hepsini yapmalıyız. Doğu Akdeniz’deki mevcut denkleme baktığımızda da konunun hayatiyeti gözüküyor. Hem bölgedeki hem de bölge dışındaki aktörlerin nüfuz mücadelesi söz konusu. Bu bağlamda Doğu Akdeniz denklemini değerlendirmenizi rica edeceğim. Yunanistan, GKRY, Mısır, İsrail, ABD, Fransa...

YUNANİSTAN, BÜYÜK “MEGALİ İDEA”LARİNDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Yunanistan, büyük “megali idea”lari doğrultusunda Büyük Yunanistan’ı kurma istiyor. Bunun için birinci olarak bütün adaları Yunanistan’a bağlamak istiyorlar. Zaten bu büyük oranda gerçekleşti. İkincisi de Batı Anadolu’nun Yunanistan’a bağlanması... Bunu da 1919’da denediler. Yine 1950’den 1963’e, 1974’e kadar bunu başarmayı denediler ama başaramadılar. 1 ay önce Yunan Dışişleri Bakanıyla Rum Dışişleri Bakanı beraber toplantı yapıp ‘Bizim amacımız Kıbrıs Helenizmi’ dediler. Bu ne demek? Kıbrıs’ın Yunanlaştırılması demektir. Yine İstanbul’un ele geçirilmesi ve Vatikan türü bir Patrikhane yapılması idealleri var. O zaman Yunanistan’ın ‘megali idea’larından vazgeçtiğini söylemek mümkün mü?

YUNAN HÜKÜMETİ TÜRKİYE’Yİ FRANSA’NIN NÜKLEER GÜCÜ İLE TEHDİT EDİYOR

Ayrıca Yunan hükümeti Türkiye’yi Fransa’nın nükleer gücü ile tehdit ediyor. AB’nin tek nükleer gücü artık arkamızda diyorlar. Bu bir uluslararası suçtur. Bunu Türkiye’nin çok iyi kullanması lazım. Yani nükleer güç kullanmakla başka ülkeleri tehdit ediyorlar. Bunun BM ve dünya kamuoyu nezdinde çok net protesto edilmesi ve duyurulması lazım.”

TÜRKİYE İLE FİLİSTİN DENİZ SAHANLIĞI KONUSUNDA ANLAŞABİLİR

İsrail konusunda şöyle bir algı var Sayın Yaycı. Deniyor ki; İsrail’in hâkimiyeti altında bulunan alandaki enerjinin Avrupa’ya taşınması noktasında Türkiye’nin konumu çok önemli ve İsrail Türkiye’ye muhtaç. Bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?

En ekonomik güzergâh bu. Ayrıca şunu söyleyeyim; Filistin ile de anlaşma yapabiliriz biz. Bunun koordinatları dâhil tüm teknik detaylarını hazırladım ben. Libya ile yapılan anlaşmanın aynı formatı... Fakat ne bizimkilerden ne Filistin’den bir hareket var.

‘Türkiye ile İsrail er ya da geç bir anlaşmaya varacaktır.’ denilebilir mi?

Öyle gözüküyor. İsrail, Arap ülkeleriyle anlaşmalar yaparak bölgedeki etkinliğini arttırıyor ama İsrail Türkiye’ye muhtaçtır. İşin matematiği bunu gösteriyor.

ABD, FRANSA VE İSRAİL TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞINI İSTEMİYOR

Fransa ve ABD’nin de bölge ülkesi olmamalarına karşın Yunanistan aracılığıyla Doğu Akdeniz’de egemenlik kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ayrıca son olarak ABD ve Fransa ile milyarlarca dolarlık savunma anlaşması yaptı. Bu konuda değerlendirmeleriniz ne olur?

Bunun sebebi Yunanseverlik değil, Türk sevmezlik. Özellikle Fransa kendi etkinliği olan bölgelere Türkiye’nin etki etmesini istemiyor. Türkiye’nin Afrika’daki varlığından rahatsızlar o nedenle Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki sorunlarla meşgul etmek istiyorlar. ABD de Türkiye’nin bölgedeki varlığını istemiyor. İsrail de istemiyor. Neden? Çünkü İsrail’in ‘Büyük İsrail’i kurma planı var ve bunun için Türkiye’nin bölünmesi gerekiyor. Bir de önemli bir konu var. Fransa ile Yunanistan arasındaki bu savunma işbirliği anlaşmasında olay çok büyük.  Fransa, Yunanistan ve Türkiye, NATO üyesi mi? NATO üyesi... Peki, Fransa ile Yunanistan arasında imzalanan ‘Bana yapılan saldırı sana yapılan saldırıdır’ şeklindeki anlaşma NATO’nun içerisinde zaten yok mu? Var, 5. maddesi. O zaman neden yapıyorsun? Türkiye’yi hedef alıyorsan NATO ittifakı içinde bir başka NATO ülkesini hedef alan iki ülke var demektir.

‘KKTC İLE DENİZ YETKİ ALANLARININ ORTAK KULLANIMI DOĞRULTUSUNDA BİR ANLAŞMA İMZALAMALIYIZ’

Peki, doğu Akdeniz’e dönecek olursak,  GKRY nasıl pasifize edilebilir?

GKRY’nin Kıbrıs adasının tümünü temsil etmediği gerçeği ortadadır. Adanın tümünü temsil ediyormuş gibi yaptıkları açıklamaları da iddiaları da ilan ettikleri sözde münhasır ekonomik bölge haritalarını da kınıyorum. Bu KKTC’yi yok saymak demektir. GKRY’ni muhattap almak da yanlıştır. Önce şunu halletmeliyiz; Kıbrıs’a iki devlet olduğunu kabul etmeliyiz. İki devletli çözüm müzakere edilemez. Neyi müzakere ediyorsun? Sen zaten devleti kurmuşsun. Devleti kurduktan sonra çözüm diye masaya oturmak ne demek? ‘Ben iki devletli çözümü müzakere ederim’ diyorsun. Söyleminle diplomasin birbiriyle uyuşmuyor. Bizim GKRY’ni pasifize etmek için yapmamız gereken en önemli şey şudur; KKTC ile deniz yetki alanlarının ortak kullanımı doğrultusunda bir anlaşma imzalamalıyız. O zaman KKTC ile Türkiye arasında imzalanacak anlaşmayla birlikte Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan’ın parçası KTTC’nin de Mavi Vatan’ı olur. Ve KKTC müstakil bir devlet olarak elde edebileceği deniz yetki alanından çok daha fazlasına sahip olur. Hem KKTC’nin refahına katkıda bulunulur hem siyasi olarak elini güçlendirir hem de GKRY’ni pasifize eder.

 

‘TÜRKİYE MEB İLAN ETMELİ’

Özellikle 2000 yılının sonrasında Doğu Akdeniz’deki kritik gelişmelerin yaşandığını görüyoruz. Bu süreçte attığımız yanlış adımların bedelini mi ödüyoruz şu anda?

Türkiye’nin yapması gereken çok geç kalınmış hareketler var. Türkiye MEB ilan etmeli. Hukuki olarak ne yapıyorsunuz? Yuvarlak laflarla bir yere varılmaz. Adam benim MEB’im diyor, AB’yi ayağa kaldırıyor. MEB neden ilan edilmiyor? Mantıklı bir açıklaması var mı?

Türkiye neden MEB ilan etmiyor?

Burada balıkçıları içeri sokmamak icap eder bu da mümkün olmadığı için MEB ilan etmiyoruz deniliyor. Komediye bak! Dünyanın hiçbir devleti balıkçıların tamamını kontrol edemez.

MEB ilanı zaruri yani?

Elbette. Neden zaruri? Hem canlı ve cansız kaynakların kullanımı açısından hem de hukuki olarak haklı pozisyona geçebilmek için MEB ilan edilmelidir.

Türkiye neden süreci sağlıklı yönetemiyor sizce? Bir stratejik akıl eksikliği mi söz konusu?

Kesinlikle bir stratejik akıl eksikliği var. İkincisi bilgi eksikliği var. Üçüncüsü hainler var. Bu kadar açık... Stratejik akıl eksikliğini tamamlamaya çalışıyoruz. Bilgi eksikliğini eğitimler vererek gençler yetiştirerek önlemeye çalışıyoruz. Hainlerle de mücadele ediyoruz. Elimizden gelen budur.

 

‘NE ABD’Cİ, NE RUSYACI, NE ÇİNCİ, NE İSRAİLCİ OLMAMALIYIZ’

Doğu Akdeniz denkleminde iki tane aktör var ki biraz daha geri planda kalıyorlar. Suriye ve Lübnan... Bu iki devletle kurulacak ilişki Türkiye lehine bir katkı sağlar mı?

Muhakkak sağlar. Devleti yönetmek ayrı bir şey şahsi düşünceler ayrı şey... Benim pergelimin merkezi Ankara’dır. Ne ABD’ci, Ne Rusyacı, ne Çinci, ne İsrailci olmamalıyız. Biz Türkiyeci olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti ve milletinin menfaatlerini düşünmeliyiz.

 

‘BİRİSİ MUĞLA’DA HAK İDDİA ETSE MÜZAKERE Mİ EDECEĞİZ?’

Doğu Akdeniz’de yaşanabilecek gelişmelere dair öngörünüz nedir efendim?

Türkiye, Doğu Akdeniz’de geri adım atmaya başladığı an kaybettiği andır. Türkiye geri çekilmemelidir. Bugün birisi Muğla’da hak iddia etse müzakere mi edeceğiz? Doğu Akdeniz de aynı şeydir.

Son olarak Türk halkına mesajınız ne olur? Doğu Akdeniz ve bilinç noktasında...

Doğu Akdeniz milli bir hedeftir. Deniz yetki alanları milli hedeftir. Türkiye’nin geleceği denizlerle iç içedir. Türkiye enerji sorununu çözmeden büyük devlet olamaz. Bu sorunun çözümü de denizlere bağlıdır. Hem güvenlik hem refah hem de enerji noktasında Doğu Akdeniz’e sahip olmalıyız. Doğu Akdeniz milli hedeftir ve devlet politikası olmalıdır. Milli hedefler sabit kalır ve iç siyasette yöntemler tartışılır. Milli hedef tartışılmaz. Mavi Vatan’dan vazgeçelim diyenleri kınıyorum. Bunlar milli hedeflerin farkında değiller.

Kaynak: https://www.milligazete.com.tr/haber/8143881/yunana-nukleer-destek-veriyorlar