Yunanistan'ın Silahlanma Yarışının Sonu: Ekonomik Felaket

Sosyal Medyada Paylaş!

Yunanistan'ın Silahlanma Yarışının Sonu: Ekonomik Felaket 

TÜRK DEGS Araştırmacısı Şafak Yıldırım 

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi  bir ülkedir ve Avrupa'nın önemli ekonomilerinden biridir. Ancak, 2008 küresel finansal krizi, Yunanistan'ın ekonomisinde derin bir krize yol açtı ve ülke hükümeti, uluslararası kurtarma paketi almak zorunda kaldı.

 

Krize kadar, Yunanistan, turizm, nakliye, telekomünikasyon, tarım ve hizmet sektörleri gibi bir dizi farklı endüstride önemli bir ekonomiye sahipti. Ancak, kriz, Yunanistan'ın kamu borcunu artırdı ve hükümetin borçlarını geri ödeyebilme kabiliyetini ciddi şekilde sarsarak ülkenin bankacılık sistemini de zayıflattı.

2010 yılında, Yunanistan, AB, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından sağlanan 240 milyar euro değerinde bir kurtarma paketi aldı. Bu paket, Yunanistan'ın kamu borcunu azaltmak için sert önlemler alması ve ekonomisini yeniden yapılandırması gerektiği koşullarını içeriyordu.

Yunanistan'ın kurtarma programı, ülkedeki işsizliği artırdı ve sosyal hizmetlerin kesilmesine neden oldu. Bununla birlikte, son yıllarda Yunanistan, ekonomik toparlanmaya başladı ve 2021 yılında ekonomisi % 5,9 büyüdü.

Bugün, Yunanistan'ın ekonomisi hala zorluklarla karşı karşıya fakat turizm, nakliye, tarım ve enerji sektörleri gibi farklı endüstrilerde ilerleme kaydediyor. Yunanistan, AB üyeliği sayesinde, ülke AB pazarına erişebiliyor ve yabancı yatırımlar için çekici bir yer haline geliyor.

Yunanistan'ın ekonomisi krizden sonra toparlanma sürecinde olsa da, hala birçok zorlukla karşı karşıya.

Yunanistan’daki başlıca ekonomik sorunlar arasında ;

·         Borç Krizi: Yunanistan, borç krizi ile mücadele ediyor. Özellikle 2008'den sonra ekonomisi zayıfladı ve hükümet, artan borçlarını ödemekte zorlandı. Bu, uluslararası kreditörlerin yardımına başvurmalarına ve zorlu kemer sıkma önlemlerini uygulamalarına neden oldu.

 

·         Kemer Sıkma Politikaları: Yunanistan hükümeti, borç krizinin üstesinden gelmek için zorlu kemer sıkma önlemleri uygulamak zorunda kaldı. Bu önlemler, kamu harcamalarını azalttı, vergileri artırdı ve maaşları ve emeklilik maaşlarını kesintiye uğrattı. Bu önlemler, vatandaşların yaşam standartlarını düşürdü ve halk arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattı.

 

 

·         Yüksek İşsizlik: Yunanistan'da işsizlik oranı oldukça yüksektir. Bu, ekonomik sorunlarla mücadele etmek için hükümetin aldığı kemer sıkma önlemlerinin işsizlik oranını daha da artırdığı anlamına gelir. Gençler arasında işsizlik oranı özellikle yüksektir.

 

·         Düşük Rekabet Gücü: Yunanistan'ın rekabet gücü diğer AB ülkelerine göre düşüktür. Bu, ihracatın yetersizliğine ve ithalatın artmasına neden olur. Yunanistan, AB'nin en az gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu da ülkenin ekonomik sorunlarını daha da kötüleştiriyor.

 

Elbette bu sorunların en önemli besleyici unsuru ise Yunanistan’ın kapasitesini aşan askeri harcamalarıdır. 2021'de Yunanistan'ın savunma bütçesi, ülkenin GSYİH'sının yaklaşık% 2,5'ini temsil eden yaklaşık 5,5 milyar € (6,6 milyar ABD Doları) idi. Bu bütçe, personel, işletme, bakım, yeni ekipman ve teknolojilerin tedariki ve diğer ilgili maliyetlerle ilgili masrafları kapsar. Yunanistan'ın Gayrisafi Yurtiçi Hasılası (GSYİH), 2021 itibarıyla 200 milyar dolardı. 2008 yılında başlayan küresel finansal kriz ve 2010'da Yunanistan'ın borç kriziyle iyice zayıflayan Yunan ekonomisi AB'nin diğer ülkelerine göre düşük bir seviyede ilerlemektedir.

Ayrıca, 2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle Yunanistan ekonomisi de olumsuz etkilenmiştir. Pandeminin sebep olduğu seyahat kısıtlamaları, turizm sektörünü olumsuz etkilemiştir. Turizm sektörü, Yunanistan ekonomisi için önemli bir kaynak olduğundan, bu sektördeki düşüş Yunanistan'ın GSYİH'sının da düşmesine neden olmuştur. Ülkenin kapasitesini aşan silahlanma harcamaları ve yüksek gerilimli dış politika gün geçtikçe Yunanistan için zorlayıcı ve sürdürülebilirlikten uzak bir hal almaktadır.