DEGS Sözlük

BAUDEGS Resim

Türkiye, Karadeniz'de Kurulacak Sondaj Platformu İçin Kanadalı Trillion Energy ile Anlaştı

Türkiye, Karadeniz'de Kurulacak Sondaj Platformu İçin Kanadalı Trillion Energy ile Anlaştı

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Terör Çemberinin Ortasındaki Kıta: Afrika

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte Afrika'daki radikal terörizm hareketleri şiddet eylemlerini yoğunlaştırdı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ethnische Terrororganisationen: Ein Antiterrorkampf gegen die ASALA-PKK-Achse

Dieser Aufsatz beschreibt, wie die ethnisch-terroristischen Aktivitäten der armenischen Terrororganisation ASLA entstand, die Gegen die Republik Türkei unternommenen, schrecklichen Terroraktivitäten, welche in der neueren Geschichte anfingen und die sich bis heute ersteckenden, die gegen die Türkei gerichteten, ethnischen Terroraktivitäten und Ziele der PKK, sowie die Nähe der beiden ethnisch ausgerichteten Terrororganisationen ASALA-PKK, und deren Zusammenarbeit; und analysiert die individuellen Gefahren die sie gegenüber der Republik Türkei darstellen; Und die geschichtliche Entwicklung als eine weiterführende Perspektive, an verschiedenen Orten in der Welt und innerhalb der Grenzen der Republik Türkei, sowie gegenüber den offiziellen staatlichen Beamten, , die gemäß in der Bekaa-Tal gemachten Vereinbarungen und die gemeinsamen militärischen Ausbildungen, um durch den Terrorismus, die Türkei zu spalten, ebenso die Initiation einer Agenda um eine Föderation zu etablieren um danach autonomes Gebiet innerhalb der Grenzen der Türkei zu etablieren. Des Weiteren beabsichtigt dieser Essay, die den Umfang und Wirkung, der der durch den Staat Armenien geförderte Terrorunterstützung für die Terrororganisationen ASALA und der PKK zu untersuchen und in diesem Sinne das Problem des ethnischen Terrorismus und den Resultat dessen und den ethnischen Separierungsaktivitäten entgegenzuwirkende Vorschläge zu machen; um den durch den Terrorismus fabrizierten Angst- und Gewaltzustand zu neutralisieren zu können einen Betrag zu leisten , und ebenso um die Methodologie zur Sache zu bereichern.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Çelik’ten Pençe’ye Türk Ordu’sunun Irak’ta Terörle Mücadelesi

Çelik Harekatı'ndan Pençe Operasyonlarına kadar Türkiye'nin Irak'ın Kuzeyine düzenlediği operasyonlar.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

KENAR KUŞAK TEORİSİ KAPSAMINDA UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ JEOPOLİTİĞİ

21 Şubat 2022 tarihinde uzun bir sürecin sonu olarak başlayan Ukrayna-Rusya Savaşının en temel noktası jeopolitik gerçeklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ukrayna, Rusya ile olan derin tarihsel geçmişi ve bu geçmişe bağlı olarak Rusya ile geliştirdiği köklü çatışmalar nedeniyle küresel siyasette oldukça önemli bir konuma sahip stratejik bir ülkedir. Diğer yandan; Ukrayna’nın coğrafi konumu, yeraltı kaynakları ve demografisi de hem Rusya hem de Batı dünyası açısından önem değeri yüksek bir alandır. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yönelimi de tarihsel, kültürel ama en önemlisi coğrafi üstünlük sağlama dengesi özelinde gelişmektedir. 2014 yılında Kırım’ı ilhak ederek Karadeniz’deki gücünü pekiştiren Rusya, Donetsk ve Luhanks’taki ayrılıkçı güçlere de destekler sunarak Ukrayna’yı deniz ve karadan kuşatarak bölgesel hakimiyetini kuvvetlendirmiştir. Rusya’nın Ukrayna işgalini jeopolitik gerçekliklerden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Bu bağlamda savaşın seyrini, Ukrayna ve Rusya’nın politik, askeri ve ekonomik geleceğini doğru anlayabilmek için savaşın jeopolitik analizini yapmak elzemdir. Bu çalışmanın amacı Rusya-Ukrayna Savaşının jeopolitik analizini Kenar Kuşak Teorisi kapsamında değerlendirerek durum analizi ve nitelikli bir gelecek projeksiyonu ortaya koymaktır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ethnic Terror Organizations A Struggle Against the ASALA-PKK Terrorism Axis.

This essay describes, how the ethnic-terroristic activities of the armenian terror organization has been arose, the awful undertaken teror activities of the PKK against the Republic of Turkey, which started in the recent history, their ethnic-terroristic objectives and their continuing unitl today. as well es, the closeness of the both enthnic directed Terror organizations ASALA-PKK, and their coorporation and analyses the individual dangers for the Republic of Turkey. And the historical development as a continuing perspective, in different places in the world and within the borders of the Republic of Turkey, as well as towards the official state officials, , the agreements made according to the Bekaa-Valley (Libanon) and the joint military trainings to divide Turkey through terrorism, as well as the initiation of an agenda to establish a federation to establish autonomous territory within the borders of Turkey afterwards. Furthermore, this essay intends to examine the scope and impact of the terrorist support provided by the state of Armenia to the ASALA and PKK terrorist organizations and, in this sense, to make proposals to counter the problem of ethnic terrorism and the result of it and the ethnic separation activities in order to be able to neutralize the state of fear and violence caused by terrorism, and also to enrich the methodology on the subject. Keywords; Terrorisms, ASALA; PKK, ethnic terrorism, Massacer

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Etnik Terör Örgütleri: ASALA-PKK Ekseninde Terörle Mücadele

Bu makale, etnik terör faaliyetleri yürüten Ermeni terör örgütü ASALA’nın nasıl ortaya çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü korkunç terör eylemlerini, faaliyetlerinin ASALA ile yakın tarihlerde başlayan ve günümüze kadar uzanan Türkiye’de etnik terör faaliyetleri yürüten PKK’nın amaçları, ASALA-PKK etnik esaslı terör örgütlerinin birbirlerine yakınlıkları, yaptıkları işbirlikleri ve Türkiye’ye yönelik oluşturduğu müşterek ve münferit tehditlere; tarihsel kökenlerini işleyen bir perspektifle, dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, devleti temsil eden kişilere karşı işlediği suçlar, Bekaa Vadisi’nde yaptıkları anlaşmalara dayanarak müşterek yürüttükleri askeri eğitimler, terörden ve tedhişten yararlanarak Türkiye’yi bölme, bağımsız bir federasyon kurulmasını tetikleyen faktörler ve ardından bağımsız ilkesinden vazgeçip Türkiye içinde otonom bir yapıya sahip bölge kurma talepleri aktarılmıştır. Ayrıca bu çalışma, Ermenistan tarafından desteklenen terör faaliyetlerinin kapsamını ve etkilerini ASALA ve PKK’ya verilen destekleri inceleyerek bu anlamda oluşmuş etnik terör sorununa, nedenlerden oluşmuş sonuçları ve etnik bölücülük faaliyetini bertaraf etmeye müteveccih yönergelerle, terörün yarattığı korku ve şiddet ortamını yok etme adına literatüre bir katkı sunması hedeflenmiştir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Cihat Yaycı; "FETÖ ile Mücadele Kurumu Kurulmalıdır Diye Boşuna Demiyoruz!"

TÜRK DEGS Başkanı Cihat Yaycı, 20 Nisan 2022 tarihinde basına verdiği son mülakatta FETÖ tehlikesinin kurumsal boyutta mücadeleye açılmasının altını çizdi.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Bugün Türk ve Müslüman Düşmanı Soykırımcı EOKA’nın 67. Kuruluş Yıldönümü!

Yunan- Rum ikilisinin EOKA Soykırım örgütü ile giriştiği soykırım da dahil Kıbrıs sorunu Türkler için 1974 Kıbrıs Barış Hatelatı ile sona erdirilmiştir. Size 1974’e kadar Türklere uygulanan soykırım sürecini anlatacağız

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

ARAZ CAVADBEYLİ'NİN SUNUMUYLA İRAN'DA TÜRKLÜK

İran’da Türklük, Medeni Türklük Hareketi ve Uluslararası Selçuk Medeniyet Merkezi’nin Faaliyetleri

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

SÖZDE “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARINA TARİHSEL CEVAPLAR

SÖZDE “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARINA TARİHSEL CEVAPLAR

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

BAU DEGS’İN KARABAĞ SAVAŞI SIRASINDA İZLEMİŞ OLDUĞU KAMU DİPLOMASİSİ FAALİYETLERİ

Sovyetler Birliği’nin 1991 yılına kadarki yıkılmasına zemin hazırlayan süreçte birliğin parçalanmaya başlaması Dağlık Karabağ sorununun da gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Azerbaycan’a bağlı otonom bir bölge olan Dağlık Karabağ’ın yerel meclis kararı ile Ermenistan’a bağlanmak istemesi olayların fitilini ateşlemiştir. SSCB’nin dağılması ve akabinde Rusya’dan destek alan Ermeniler Dağlık Karabağ’a fiili olarak işgal etmeye başlamışlardır. 1994 yılındaki ateşkese kadar olan süreçte Ermeni kuvvetleri başta Hocalı olmak üzere birçok belde de sivil katliamlar yapmışlardır. Bütün bu Ermeni faaliyetleri uluslararası camia tarafından tepkiyle karşılanmasına rağmen Ermenistan geçen süre boyunca bütün Dağlık Karabağ’ı ve çevresindeki 7 bölgeyi de tamamen işgal etmiş ve bölgede kukla bir devlet kurmuşlardır. Hazırlanan bu çalışmada Dağlık Karabağ sorununun geçmişi ışığında 2020 yılında yaşanan İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’na değinilmiş akabinde savaşın sonunda imzalanan anlaşma incelenmiştir. Yaşanan savaş boyunca devletlerin bu savaşa bakış açıları uluslararası ilişkiler düzleminde irdelenmiş ve Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) olarak Azerbaycan’ın haklı davasına destek olmak amacıyla yapmış olduğumuz kampanyalar ve çalışmalara da yazının sonunda detaylıca yer verilmiştir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI’DAN DENDİAS TEPKİSİ: LOZAN’IN AÇIK İHLALİDİR!

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalara tepkiler büyüyor.

Devamını Oku