İnfografikler

BAUDEGS Resim

Rusya, Askere Alımlardaki Yaş Sınırını Kaldırıyor

Rusya, Askere Alımlardaki Yaş Sınırını Kaldırıyor

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ortadoğu'nun İsviçre'sinden Çöküşe; Lübnan

İsmini Fenike dilinde “beyaz” manasına gelen “Liban”dan alan Lübnan son yıllarda başta ekonomik ve politik olmak üzere hayatın her alanında karanlık günler geçiriyor. Son nüfus sayımının 1932 yılında yapıldığı Lübnan’ın sosyo-etnik yapısında krizin ana aktörlerinden birisi özünde.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

BİR AVRUPA GERÇEĞİ OLARAK FRANSA’DA GÖÇ VE GETTOLAŞMA

Tarihi olarak Fransız halkı siyasi birliktelik üzerine kurulmuştur. Vatandaş (citoyen) olmak için bir etnik gruba referans göstermek gerekmez. Fransız anlayışının özelliği, bir taraftan kendisini sosyal sözleşme/toplum sözleşmesi (contrat sociale) anlayışından, bir taraftan da Aydınlanma felsefesi ve İnsan Hakları Beyannamesi’nden beslenmesidir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Fransa Özelinde Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi

Aşırı sağ, radikal sağ ya da ekstrem sağ, sağcı siyasette sağcılığın en yüksek biçimini gösterir. Aşırı sağ siyaset toplumda toplumsal hiyerarşiyi destekler; daha doğuştan bazı insanların aşağı, bazılarınınsa üstün olduğu gibi düşünceleri içinde barındırır

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Soykırım Yalanını Tanıyan 50. ABD Eyaleti; Mississippi

mississippi, Ermeni iftiralarını tanıyan 50. ABD eyaleti oldu.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

ABD ile Ermenistan arasında nükleer işbirliği anlaşması ve düşündürdükleri

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkenti Whashington'da konuk eden Dışişleri Bakanı Antony Blinken' ın, enerji güvenliği sektöründeki işbirliklerini artırmak ve iki ulus arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin hedeflendiği görüşmesi,

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ukrayna-Rusya Savaşının Yönü

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya’nın Ukrayna işgal süreci 2 aydan fazla bir süreyi aşmış durumda. Savaş her iki taraf açısından yorucu, yıkıcı ve yıpratıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Savaşın ilk günlerinde Rusya’nın kısa bir süre içinde Ukrayna’nın kontrolünü ele alacağı beklentisi yüksekken Rus ordusunun profesyonellikten uzak organizasyonu ve askeri anlamdaki stratejik hataları nedeniyle savaş tüm beklenti ve planlamaların üzerinde bir sürece yayılmış durumda. Batı’dan beklediği desteği bulamayan Ukrayna buna karşın Rus ordusunun hamle hatalarının ve organizasyonel problemlerin avantajını yaşamaktadır. Savaşın en başından beri Rusya’nın temel amacı Ukrayna’yı “Belaruslaştırmaktır.”

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Suriye’de Siyasi Çözüm Mümkün Mü?

Suriye’de yaşanan hükümeti devirme eylemleri, ardından bir iç savaşa dönüşmüş ve milyonlarla kişi yerlerinden olmuştur. Ülkenin hemen hemen yarısı ülke dışına göçtüğü raporlara yansımış durumdadır. Bunların haricinde yarım milyondan fazla insan bu çatışmalarda ölmüş, yüz binlercesi de yaralanmıştır. Ülkenin büyük çoğunluğunu oluşturan grupların çıkan bu iç savaş esnasında ülkeyi terk etmeleri birçok çevrelerce demografik bir temizlik olarak yorumlanmaktadır

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Rusya'nın Kazakistan ve Ukrayna'daki Senaryosu Şimdi de Moldova'da

Transdinyester bölgesinde 500 ile 2 bin arasında olduğu belirtilen bir Rus askeri varlığı var. Ukrayna-Rusya savaşının ilk günlerinden bu yana ASAM TÜRK DEGS Başkanı Cihat Yaycı; "Rusya'nın Ukrayna'daki temel hedeflerinden birisi ülkeyi karaya kilitli hale getirerek denizle bağlantısını kesip kendi bağlantısını ise Transdinyester'e kadar uzatmak" olduğunun altını çizmiştir. Cihat Yaycı'nın ortaya koyduğu bu değerlendirmeleri 13 Nisan 2022 itibariyle bölgede görev alan Rus generallerde söylem ve hedef açıklamalarıyla doğrulamaya başladılar.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Terör Çemberinin Ortasındaki Kıta: Afrika

Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte Afrika'daki radikal terörizm hareketleri şiddet eylemlerini yoğunlaştırdı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

IMF; Savaş Küresel İyileşmeyi Engelliyor

IMF'in son görünüm raporunda özellikle savaşın insani krizi ve tedarik zincirini olumsuz yönde etkileyerek daralmalara neden olduğu belirtiyor.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERİNÇEK-İSVİÇRE DAVASI KARARI

Tüm bunların sonucu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği kararda; Doğu Perinçek’in beyanlarının ifade özgürlüğü içinde kaldığını, soykırımı inkar suçuna vücut vermediğiniçünkü Ermeni tehcirinin soykırım suçu olduğuna dair herhangi bir mahkeme kararı olmadığını, soykırım suçuyla ilgili yetkisiz makamlarının beyanlarının ve kararlarının bu suçu tespit etme konusunda yok hükmünde olduğunu, Holokost ve Ermeni tehcirinin aynı kapsamda değerlendirilemeyeceğini tespit etmiştir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ethnische Terrororganisationen: Ein Antiterrorkampf gegen die ASALA-PKK-Achse

Dieser Aufsatz beschreibt, wie die ethnisch-terroristischen Aktivitäten der armenischen Terrororganisation ASLA entstand, die Gegen die Republik Türkei unternommenen, schrecklichen Terroraktivitäten, welche in der neueren Geschichte anfingen und die sich bis heute ersteckenden, die gegen die Türkei gerichteten, ethnischen Terroraktivitäten und Ziele der PKK, sowie die Nähe der beiden ethnisch ausgerichteten Terrororganisationen ASALA-PKK, und deren Zusammenarbeit; und analysiert die individuellen Gefahren die sie gegenüber der Republik Türkei darstellen; Und die geschichtliche Entwicklung als eine weiterführende Perspektive, an verschiedenen Orten in der Welt und innerhalb der Grenzen der Republik Türkei, sowie gegenüber den offiziellen staatlichen Beamten, , die gemäß in der Bekaa-Tal gemachten Vereinbarungen und die gemeinsamen militärischen Ausbildungen, um durch den Terrorismus, die Türkei zu spalten, ebenso die Initiation einer Agenda um eine Föderation zu etablieren um danach autonomes Gebiet innerhalb der Grenzen der Türkei zu etablieren. Des Weiteren beabsichtigt dieser Essay, die den Umfang und Wirkung, der der durch den Staat Armenien geförderte Terrorunterstützung für die Terrororganisationen ASALA und der PKK zu untersuchen und in diesem Sinne das Problem des ethnischen Terrorismus und den Resultat dessen und den ethnischen Separierungsaktivitäten entgegenzuwirkende Vorschläge zu machen; um den durch den Terrorismus fabrizierten Angst- und Gewaltzustand zu neutralisieren zu können einen Betrag zu leisten , und ebenso um die Methodologie zur Sache zu bereichern.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ethnic Terror Organizations A Struggle Against the ASALA-PKK Terrorism Axis.

This essay describes, how the ethnic-terroristic activities of the armenian terror organization has been arose, the awful undertaken teror activities of the PKK against the Republic of Turkey, which started in the recent history, their ethnic-terroristic objectives and their continuing unitl today. as well es, the closeness of the both enthnic directed Terror organizations ASALA-PKK, and their coorporation and analyses the individual dangers for the Republic of Turkey. And the historical development as a continuing perspective, in different places in the world and within the borders of the Republic of Turkey, as well as towards the official state officials, , the agreements made according to the Bekaa-Valley (Libanon) and the joint military trainings to divide Turkey through terrorism, as well as the initiation of an agenda to establish a federation to establish autonomous territory within the borders of Turkey afterwards. Furthermore, this essay intends to examine the scope and impact of the terrorist support provided by the state of Armenia to the ASALA and PKK terrorist organizations and, in this sense, to make proposals to counter the problem of ethnic terrorism and the result of it and the ethnic separation activities in order to be able to neutralize the state of fear and violence caused by terrorism, and also to enrich the methodology on the subject. Keywords; Terrorisms, ASALA; PKK, ethnic terrorism, Massacer

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Etnik Terör Örgütleri: ASALA-PKK Ekseninde Terörle Mücadele

Bu makale, etnik terör faaliyetleri yürüten Ermeni terör örgütü ASALA’nın nasıl ortaya çıktığını, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü korkunç terör eylemlerini, faaliyetlerinin ASALA ile yakın tarihlerde başlayan ve günümüze kadar uzanan Türkiye’de etnik terör faaliyetleri yürüten PKK’nın amaçları, ASALA-PKK etnik esaslı terör örgütlerinin birbirlerine yakınlıkları, yaptıkları işbirlikleri ve Türkiye’ye yönelik oluşturduğu müşterek ve münferit tehditlere; tarihsel kökenlerini işleyen bir perspektifle, dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, devleti temsil eden kişilere karşı işlediği suçlar, Bekaa Vadisi’nde yaptıkları anlaşmalara dayanarak müşterek yürüttükleri askeri eğitimler, terörden ve tedhişten yararlanarak Türkiye’yi bölme, bağımsız bir federasyon kurulmasını tetikleyen faktörler ve ardından bağımsız ilkesinden vazgeçip Türkiye içinde otonom bir yapıya sahip bölge kurma talepleri aktarılmıştır. Ayrıca bu çalışma, Ermenistan tarafından desteklenen terör faaliyetlerinin kapsamını ve etkilerini ASALA ve PKK’ya verilen destekleri inceleyerek bu anlamda oluşmuş etnik terör sorununa, nedenlerden oluşmuş sonuçları ve etnik bölücülük faaliyetini bertaraf etmeye müteveccih yönergelerle, terörün yarattığı korku ve şiddet ortamını yok etme adına literatüre bir katkı sunması hedeflenmiştir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

As The Method of Black Propaganda. The Lie Of A Genocide In The Year Of 1915.

The state of Armenia has openly and systematically used the incidents of World War I against the Turkish state for attack propaganda now for more than a hundred years. With the Second World War, Nazi Germany and the genocide of Jews was taken as a model and a parable to undermine Turkey's reputation and motivate Turkey to pay compensation. The intention of these attacks is to build global pressure on Turkey by spreading unsustainable lies and implementing them through black propaganda methodologies. In the analysis, an attempt has been made to show how black propaganda methods are used to present a matter that is not based on historical sources and research, and how it is systematically spread, as in the case of the events of 1915. Furthermore, solutions are presented to adequately respond to these untenable propaganda attacks on Turkey.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Als eine Methode der schwarzen Propaganda: Die Lüge des Genozids im Jahre 1915.

Diese Arbeit hat die Erklärung zum Ziel, wie seitens des armenischen Staates die Vorfälle im Jahre 1915, durch die Verwendung von schwarzer Propagandamethoden verbreitet wird. Der Gebrauch des Wortes “Genozid” und die gewählten Massenmedia - Methodiken, die Lobbygruppen und Gruppen die gesellschaftlichen Druck aufbauen, und welche Instrumente und welche Systematiken diese verwenden, wird hier zu erklären versucht. Diese Arbeit hat die Argumente des armenischen Staates beim Einsatz von schwarzer Propaganda analysiert und diese für die Wissenschaftsmethodologie gewonnen.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

BİR KARA PROPAGANDA METODU OLARAK: 1915 SOYKIRIM YALANI

Bu çalışma 1915 Olaylarının Ermenistan tarafından kara propaganda metotlarını kullanarak nasıl yaygınlaştırıldığını açıklamayı hedeflemektedir. “Soykırım” ifadesinin kullanılması, seçilen kitle iletişim araçları, lobicilik faaliyetler ve baskı grupları ile dünya genelinde olayların kara propagandanın hangi metotları kullanılarak neler yapıldığı sistemli bir şekilde açıklanmak istemiştir. Çalışma, Ermenistan Devleti tarafından yürütülen kara propagandanın argümanlarını inceleyerek literatüre kazandırılmıştır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Türkiye’nin Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Kültürel Diplomasi ve İletişim

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2022 yılında yayınlanan "Türkiye’nin Yumuşak Güç Enstrümanı Olarak Kültürel Diplomasi ve İletişim" isimli kitap 369 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın yayınlandığı dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politika faaliyetleri içerisinde önemli geri dönüşler aldığı günümüz şartlarına rastlaması ve kültürel diplomasi literatürüne katkı sağlaması önemli bir gelişmedir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Bir Efsanenin Tüm Boyutları; Yavuz Zırhlısı

Yavuz Zırhlısı Türk Tarihi'ne Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde önemli hizmetlerinden ötürü tarihe adını altın harflerle kazımıştır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Terör Örgütü PKK; Zorla Kaçırılan Çocuklar ve İstismar Edilen Kadınlar

PKK'nın kadınlar ve çocuklar üzerinden yaratmaya çalıştığı algı, özgürlük için savaşan, gönüllü ve bile isteye örgüte katılmış olduğu yönündedir. Ancak bu işin tam tersi olduğu, çocukları zorla kaçırarak terörist yapmaya çalıştıkları, kadınları özgürlük savaşçılığından ziyade istismar etmek üzere dağa kaçırdıkları, örgütten kurtulmuş kişilerin anlatımlarıyla ve belgelerle sabittir.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Bugün Türk ve Müslüman Düşmanı Soykırımcı EOKA’nın 67. Kuruluş Yıldönümü!

Yunan- Rum ikilisinin EOKA Soykırım örgütü ile giriştiği soykırım da dahil Kıbrıs sorunu Türkler için 1974 Kıbrıs Barış Hatelatı ile sona erdirilmiştir. Size 1974’e kadar Türklere uygulanan soykırım sürecini anlatacağız

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan 10 anlaşma

Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan 10 anlaşma

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

PUTİN RUSYASI'NIN DİLEMMASI: KAZANIR GİBİ GÖRÜNEREK KAYBETMEK

Aslında herkes Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu’nda devlet başkanlığı koltuğuna oturması sonrası şu soruyu aklından geçiriyordu: Şimdi ne olacak? Tankın üzerine çıkarak demokrasi havarisi gibi bir profil çizip zamanla kendini alkole bırakan, bazı törenlerde ayakta durmakta bile zorluk çeken Boris Yeltsin sonrası Rusya ve dünya kamuoyu tedirginlikle karışık bir şekilde yaşanacak gelişmeleri izler hale gelmişti. Putin'in yönetime gelişi ile genç ve karizmatik bir görüntü ortaya koyan imajı Rus toplumunu ve sonrasında dünyayı ilgiyle seyre yönlendirdi.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Ukrayna’da Asimetrik Savaşa Doğru

Asimetrik savaş kavramının insanlık tarihi boyunca bütün savaşlarda kullanıldığı görülmektedir. Ancak 9/11 saldırıları ve Orta Doğu’daki istikrarsızlığın ortaya çıkmasından ötürü özellikle İsrail- Filistin sorunuyla daha çok kullanılmıştır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI 'NIN BOSNA ÖNGÖRÜSÜ GERÇEKLEŞİYOR

Cihat Yaycı , Ukrayna’dan sonra Bosna-Hersek’e dikkat çekmişti ve maalesef Rusya Bosna-Hersek’i tehdit etti; “NATO'ya girmek isterseniz sonunuz Ukrayna'ya benzer.”

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI ANLATIYOR; ZORYA MAŞPROEKT FİRMASININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ

Cihat Yaycı, Rus askeri güçleri tarafından Ukrayna'daki Zorya Maşproekt firmasının Türkiye için önemini de anlattı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Primakov Doktrini Çerçevesinde Rusya Dış Politikasının Dünü, Bugünü, Yarını

TÜRK DEGS Araştırmacısı Mert Ünlü'nün, "Primakov Doktrini Çerçevesinde Rusya Dış Politikasının Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı çalışması aşağıda sunulmuştur.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Çin Deniz Modernizasyonu: ABD Deniz Kuvvetleri Kabiliyetlerine Etkileri

Yenilenen büyük güç rekabeti çağında, Çin'in deniz modernizasyon çabaları da dahil olmak üzere askeri modernizasyon çabaları, ABD savunma planlaması ve bütçelemesinin ana odak noktası haline geldi. 1990'ların başından ortalarına kadar 25 yılı aşkın bir süredir istikrarlı bir şekilde modernize ettiği donanması, yakın deniz bölgesinde büyük bir askeri güç haline geldi. Ayrıca Çin Deniz Kuvvetleri Batı Pasifik'in daha geniş suları, Hint Okyanusu ve Avrupa çevresindeki sularda etkin rol oynamaya başladı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Mısır Ekonomisine Bakış

Mısır ekonomisi mega projeler ve reform paketleriyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da önemli bir merkez haline gelmiş durumda. Küresel ve jeopolitik gelişmelerinden etkilenen Mısır ekonomisinin genel durumu Coface for Trade platformunun çalışmasında sunulmuştur.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Rus Düşünce Merkezi "Russian Council"den Yedi Öneri

Rus Düşünce kuruluşu Russian Council'in yayınladığı bir rapora göre; 2020'de üst düzey Rus, Amerikalı ve Avrupalı uzmanlardan oluşan bir grup, hükümetlere Rusya ile NATO arasındaki riskleri azaltmak için bir dizi tavsiye sundu.Öneriler, mevcut kriz sırasında Rusya, ABD ve NATO arasındaki mevcut müzakerelerde ana hatlarıyla belirtilen tutumların ortak noktası olan konuların çoğunu ele alıyordu. Ülkeler bu tavsiyelere göre hareket etselerdi, krize yol açmayacak bir yolda olabilirdik.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

DENİZ YETKİ ALANLARI AÇISINDAN İSPANYA ÖRNEĞİNE DAİR ABD RAPORUNUN İNCELEMESİ

(LIMITS IN THE SEAS, NO:149, SPAIN Maritime Claims and Boundaries)

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

PKK VE NARKOTERÖRİZM

PKK VE NARKOTERÖRİZM

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

SÖZDE “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARINA TARİHSEL CEVAPLAR

SÖZDE “PONTUS SOYKIRIMI” İDDİALARINA TARİHSEL CEVAPLAR

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

SÖZDE “ERMENİ SOYKIRIMI”NA TARİHSEL CEVAPLAR

SÖZDE “ERMENİ SOYKIRIMI”NA TARİHSEL CEVAPLAR

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Rus Nezavisimaya Gazetesi Türkiye-Filistin Deniz İttifakının Yunanistan'daki Amerikan Gücü Artırımı ile Eşzamanlı Gerçekleştiğini İddia Etti

Rus Nezavisimaya Gazetesi Atina'nın Türk-Filistin deniz ittifakını reddettiğini ifade etti,girişimin Libya Anlaşması mimarı Cihat Yaycı tarafından başlatıldığı ve Yunanistan'da Amerikan kuvvetleri sayısı artırılması fikriyle aynı döneme denk geldiği yazdı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Cihat Yaycı: Yunanistan talepleri için masaya oturursak baştan kaybederiz

Türkiye’nin son birkaç aydır Doğu Akdeniz’de uyguladığı diyalog ve diplomasi politikasına dair izlenimlerini Sputnik’le paylaşan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Eğer biz Yunanistan’ı muhatap alıyor ve Yunanistan nedeniyle gemilerimizin faaliyetini durduruyorsak bu çok büyük bir yanlış olur” dedi.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Cihat Yaycı’dan Doğu Akdeniz uyarısı: Bunu yaparsak kaybeden oluruz

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Eğer biz Yunanistan’ı muhatap alıyor ve Yunanistan nedeniyle gemilerimizin faaliyetini durduruyorsak bu çok büyük bir yanlış olur” ifadelerini kullandı.

Devamını Oku
Resim

HAMAS LİDERİ HANİYE İSRAİL İLE VARILAN ATEŞKESİN ARDINDAN HABERTÜRK'E KONUŞTU: BAŞARDIK!

İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 günlük saldırıları Hamas ile varılan ateşkes ile sonlandı. Hamas lideri İsmail Haniye, Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'e verdiği röportajda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haniye, İsrail'in güvenlik çemberini delmeyi başardıklarını ve aradaki güç farkına rağmen elde ettikleri başarının zafer olduğunu belirtti.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV, ARGUMENTY İ FAKTI AÇIKLAMA YAPTI: RUSYA, KIRIM'DA KİEV'İN TEŞVİK EDİLMESİNİN RUSYA'NIN BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERİYOR

LAVROV: RUSYA, KIRIM'DA KİEV'İN TEŞVİK EDİLMESİNİN RUSYA'NIN BÜTÜNLÜĞÜNE ZARAR VERDİĞİNİ TÜRKİYE'YE BİLDİRDİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

MİÇOTAKİS BATI TRAKYA TÜRKLERİ İÇİN "YUNAN ÇOCUKLARI", TÜRK KÖYLERİNE KARŞI İSE "POMAK KÖYLERİ" İFADESİNİ KULLANMASININ ARDINDAN TEPKİLER BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

MİÇOTAKİS BATI TRAKYA TÜRKLERİ İÇİN "YUNAN ÇOCUKLARI", TÜRK KÖYLERİNE KARŞI İSE "POMAK KÖYLERİ" İFADESİNİ KULLANMASININ ARDINDAN TEPKİLER BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI; KAZIM KARABEKİR’İN KIZI TİMSAL KARABEKİR İLE ''KAZIM KARABEKİR VE ERMENİ MEZALİMİ'' KONULU SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI; KAZIM KARABEKİR’İN KIZI TİMSAL KARABEKİR İLE ''KAZIM KARABEKİR VE ERMENİ MEZALİMİ'' KONULU SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Devamını Oku
Resim

“FİLİSTİN VE TÜRKİYE DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI 'OYUN KURUCU BİR HAMLE' OLUR.”

KANAL İSTANBUL PROJESİ, MONTRÖ ANLAŞMASINI NASIL ETKİLER? İSRAİL NASIL DURDURULUR, ARKASINDAKİ GÜÇ KİM? YUNANİSTAN İLE DİPLOMASİ MÜMKÜN MÜ? DOÇ. DR. CİHAT YAYCI HABERTÜRK TV’DE MEHMET AKİF ERSOY’UN SORULARINI YANITLADI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

MEHMET BEYHAN, CİHAT YAYCI’YA ATIFTA BULUNDU "FİLİSTİN’LE OLASI MEB TEKLİFİ'NİN ATEŞKESE KATKISI

MEHMET BEYHAN KATILDIĞI ÜLKE TV YAYININDA, BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN FİLİSTİN’LE MEB ANLAŞMASI YAPILMASI TEKLİFİNİN ATEŞKESE KATKISINA DEĞİNDİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI, ÜLKE TV’DE ANLATTI: FİLİSTİN’DE İSRAİL TERÖRÜNE KARŞI TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ NELER?

FİLİSTİN’DE İSRAİL TERÖRÜNE DUR DEMEK İÇİN TÜRKİYE’NİN SEÇENEKLERİ NELER? MAVİ VATAN" KAVRAMININ MİMARLARINDAN MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, ÜLKE TV’DE ANLATTI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

YAŞAR HACISALİHOĞLU, CİHAT YAYCI’YA ATIFTA BULUNDU "FİLİSTİN’LE OLASI MEB ANLAŞMASINI TEKLİFİ"

PROF. DR. YAŞAR HACISALİHOĞLU KATILDIĞI TVNET YAYININDA FİLİSTİN’LE OLASI MEB ANLAŞMASI TEKLİFİNİ TARTIŞIRKEN BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’YA ATIFTA BULUNDU.

Devamını Oku
Resim

CİHAT YAYCI ULUSAL TV’DE AÇIKLADI "ODİN FİNDER GEMİSİ TÜRK KARASULARINA ROTASINI ÇEVİRDİ"

EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI ODİN FİNDER ARAŞTIRMA GEMİSİNİN TÜRK KARASULARINA ROTASINI ÇEVİRDİĞİNİ AÇIKLADI. AYRINTILARI ULUSAL TV’DE DEĞERLENDİRDİ.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI’NIN TÜRKİYE VE FİLİSTİN’İN MEB İMZALAMASI TEKLİFİ SONRASI, YUNANİSTAN PANİĞİ TVNET'TE

YENİŞAFAK GAZETESİ, CİHAT YAYCI’NIN TÜRKİYE VE FİLİSTİN’İN MEB İMZALAMASI TEKLİFİNİ MANŞETİNE TAŞIMASINI ARDINDAN YUNANİSTAN TARAFININ PANİĞİ TVNET GÜNDEMİNDE YORUMLANDI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI’NIN “FİLİSTİN TÜRKİYE MEB ANLAŞMASI” FİKRİ YUNANİSTAN YANKILARINI HABER GLOBAL'DE

CİHAT YAYCI’NIN “FİLİSTİN TÜRKİYE DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI” FİKRİNİN, YUNANİSTAN YANKILARINI HABER GLOBAL GÜNDEMİNE GETİRDİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

PETROLÜN SADECE RUS GEMİLERİNDE TAŞINMASI TEKLİF EDİLDİ

FEDERASYON KONSEYİ, HÜKÜMETE, YALNIZCA RUSYA'DA İNŞA EDİLEN GEMİLERİ KULLANARAK MÜMKÜN OLAN BELİRLİ İŞ TÜRLERİNİ BELİRLEME YETKİSİ VEREN BİR YASAYI ONAYLADI.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

YENİ RUS AMFİBİ ZIRHLI ARACI "STRELA" AFRİKA'DA İLK KEZ SERGİLENECEK

FUAR'DA , ÇOK AMAÇLI TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLAR "VPK-URAL," "RAİD"KONFİGÜRASYONUNDA SBM ([ÖZEL ZIRHLI ARAÇ) "TİGER", ZIRHLI AMFİBİ ARAÇ "STRELA" İLE BERABER SERGİLENECEKLER.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, HÜLYA OKUR’A ANLATTI, “TÜRKİYE FİLİSTİN’E LİBYA MODELİ’Nİ UYGULASIN!”

MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’ININ “TÜRKİYE’NİN LİBYA GİBİ FİLİSTİN’LE DE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI İMZALAMANMASI” TEKLİFİNİN DETAYLARINI HÜLYA OKUR İLE SÜPER GÜNDEM HABER SİTESİNDE YORUMLADI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

FİLİSTİN’LE ‘LİBYA MODELİ’ UYGULANABİLİR Mİ? DOÇ. DR. CİHAT YAYCI AÇIKLADI

FİLİSTİN’LE ‘LİBYA MODELİ’ UYGULANABİLİR Mİ? ANLAŞMASININ DENGELERİ NASIL ETKİLER? "MAVİ VATAN" KAVRAMININ MİMARLARINDAN MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN AÇIKLAMALARINI ÜLKE TV HABER YAPTI

Devamını Oku
Resim

DOĞU AKDENİZ ENERJİ SAHALARINDAKİ İŞGALLERE BİR YENİSİ DAHA MI EKLENECEK?

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ’NİN EDİNDİĞİ BİLGİYE GÖRE GKRY AÇIKLARINDA BULUNAN ODİN FİNDER GEMİSİ, TÜRK DENİZ YETKİ ALANLARINDA ARAŞTIRMA YAPMAK İSTİYOR

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

TURKISH-PALESTINE EEZ DELIMITATION PROPOSAL CAUSES PANIC IN ISRAEL AND GREECE

THE PROPOSAL OF IMPLEMENTING THE LIBYAN MODEL TO PALESTINE MADE BY THE PREZ OF BAUMAGS, ASSOC. PROF. CIHAT YAYCI, CONTINUES TO MAKE HEADLINES ACROSS THE GLOBE. MOST RECENTLY IT WAS MADE HEADLINES BY THE UWIDATA NEWS SITE "THE PROPOSAL OF TURKISH-PALESTINIAN MARITIME DELIMITATION AGREEMENT CAUSED PANIC IN ISRAEL AND GREECE"

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

NETAMELİ ‘ÇATIŞMA SÖYLEMİ’

MİLLİYET GAZETESİ YAZARI GÜNERİ CIVAOĞLU; BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN, FİLİSTİN’E ‘LİBYA MODELİ’ AÇIKLAMASINI KÖŞE YAZISINDA DEĞERLENDİRDİ.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

ERMENİSTAN, YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNE OLAN YAKINLIĞI NEDENİYLE ELEŞTİRİLERE HEDEF OLAN MAHMUD ABBAS VE YÖNETİMİNE TARİHİ FIRSAT DOĞDU

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI “KKTC İLE 2011’DE İMZALADIĞIMIZ KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRMA ANLAŞMASI ÖRNEKTİR. BU ANLAŞMA KKTC, BM ÜYESİ OLMAMASINA RAĞMEN GEÇERLİDİR. FİLİSTİN İLE DE BU ANLAŞMA İMZALANABİLİR." DEDİ.

Devamını Oku
Resim

CİHAT YAYCI’NIN TÜRKİYE FİLİSTİN DENİZ YETKİ ALANLARI ÖNERİSİ YUNANİSTAN VE GKRY’İ AYAĞA KALDIRDI

CİHAT YAYCI’NIN TÜRKİYE FİLİSTİN DENİZ YETKİ ALANLARI ANLAŞMASI ÖNERİSİ YUNANİSTAN VE GKRY’İ AYAĞA KALDIRDI, SIRF BU NEDENLE YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI DENDİAS APAR TOPAR İSRAİL VE FİLİSTİN’E GİTTİ. ATİNA'DAN İTİRAF.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI'DAN MISIR DEĞERLENDİRMESİ: YUNANİSTAN VE GKRY, MISIR’IN DENİZ YETKİ ALANLARINI HİLEYLE GASPETTİLER

ESKİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KURMAY BAŞKANI VE BAŞAKŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ (BAU DEGS) BAŞKANI MÜSTAFİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Devamını Oku
Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, DENİZ YETKİ ANLAŞMASININ DENGELERİ NASIL ETKİLEYECEĞİNİ TVNET’TE ANLATTI

"MAVİ VATAN" KAVRAMININ MİMARLARINDAN MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, DENİZ YETKİ ANLAŞMASININ DENGELERİ NASIL ETKİLEYECEĞİNİ TVNET’TE ANLATTI.

Devamını Oku
Resim

"ZULME KARŞI HALKLARLA TARİH YAZMANIN FAZINDAYIZ"

BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’ININ “TÜRKİYE’NİN LİBYA GİBİ FİLİSTİN’LE DE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI İMZALAMANMASI” TEKLİFİNİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ VE AKŞAM GAZETESİ YAZARI YAŞAR HACISALİHOĞLU KÖŞE YAZISINI TAŞIDI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

18 MAYIS KIRIM TÜRKLERİ (TATARLARI) SÜRGÜN VE SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ

18 MAYIS KIRIM TÜRKLERİ (TATARLARI) SÜRGÜN VE SOYKIRIMINI ANMA GÜNÜ

Devamını Oku
Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI: FİLİSTİN'E LİBYA MODELİ

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI: FİLİSTİN'E LİBYA MODELİ

Devamını Oku
Resim

CİHAT YAYCI’NIN AÇIKLADIĞI "FİLİSTİN'E LİBYA MODELİ" TBMM’DEN DESTEK GELDİ

Cihat Yaycı’nın açıkladığı "Filistin'e Libya Modeli" TBMM gündeme geldi. Siyasetçilerde öneriye destek verdi.

Devamını Oku
Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI 24 TV'YE YORUMLADI: “FİLİSTİN’E LİBYA MODELİ OLUR MU?”

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI 24 TV'YE YORUMLADI: “FİLİSTİN’E LİBYA MODELİ OLUR MU?”

Devamını Oku
Resim

CİHAT YAYCI; HRİSTOFORU, AB KURUMLARINDAN “PONTUS” İDDİALARINI TANIMALARINI İSTEDİ

CİHAT YAYCI “BİR DE BAŞIMIZA PONTUS SOYKIRIMI İFTİRASI AÇACAKLAR “ DEMİŞTİ VE İŞTE BAŞLADILAR; HRİSTOFORU, AB KURUMLARINDAN “PONTUS” İDDİALARINI TANIMALARINI İSTEDİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

President of Bahçeşehir University’s Maritime and Global Strategies Center, Resigned Rear Admiral Assoc. Dr. Cihat Yaycı’s interview on Yeni Şafak (May 17th 2021)

The Libyan Model to Palestine: Palestine and Turkey should sign a maritime delimitation agreement Turkey, the most vocal advocate of Palestinian cause, should be appointed as a mediator by Palestine

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, TGRT HABER CEM KÜÇÜK İLE “GÜNAYDIN TÜRKİYE’DE” GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

MÜSTAFİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, FİLİSTİN İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI OLASILIĞINI TGRT HABER CEM KÜÇÜK İLE “GÜNAYDIN TÜRKİYE’DE” DEĞERLENDİRDİ.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI’NIN FİLİSTİN İLE DENİZ YETKİ ALANLARI SINIRLANDIRMA ANLAŞMASI TEKLİFİ İSRAİL’DE GÜNDEM OLDU

THE JERUSALEM POST HABER SİTESİ “TURKEY MEDİA THREATENS ISRAEL WİTH 'LİBYA MODEL' OF WATER GRAB OFF GAZA” MANŞETİ İLE CİHAT YAYCI’NIN AÇIKLAMLRINI YAYINLADI

Devamını Oku
Resim

CİHAT YAYCI’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA “MONTRÖ BOĞAZLARIN TAPUSUDUR" SÖYLEMİ SLOGANİK VE YANLIŞTIR”

AHMET SAĞLAM’IN, YOUTUBE’DA HAZIRLAYIP SUNDUĞU “KONUŞULMAYAN GÜNDEM” PROGRAMINA KATILAN BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’I AÇIKLAMALARDA BULUNDU. HABERERK SİTESİ AÇIKLAMALARI GÜNDEM YAPTI

Devamını Oku
Resim

FİLİSTİN'E LİBYA MODELİ: DENİZ YETKİ ANLAŞMASI DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’I TÜRKİYE’NİN LİBYA GİBİ FİLİSTİN’LE DE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI İMZALAMASINI TEKLİF ETTİ. YENİŞAFAK GAZETESİ GAZETESİ YAYCI’NIN AÇIKLAMALARINI MANŞETTEN YER VERDİ.

Devamını Oku
Resim

"FİLİSTİN TÜRKİYE’NİN DENİZDEN KOMŞUSUDUR"

BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın 18 Eylül 2020’de kaleme aldığı “Filistin Türkiye’nin Denizden Komşusudur” başlıklı makale aşağıda sunulmuştur.

Devamını Oku
Resim

GÜNGÖR YAVUZASLAN BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN BEYANINA ATIFTA BULUNDU

Bengü Türk Tv’ye konuk olan Güngör Yavuzaslan “Aslında Filistin işgal atında olmasaydı biz şu anda Filistin Yönetimiyle, Lüblan ile görüşerek bazı sorunlarımızı Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan sınırlarının belirlenmesini halledebilirdik” diyerek BAU DEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın beyanına atıfta bulundu.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

“MISIR İLE TÜRKİYE MUTLAKA İYİ İLİŞKİLER KURMALIDIR”

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Başakşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, İstiklal Gazetesi'nden Eren Talha Altun’un sorularını yanıtladı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

15 MAYIS HAVACILIK ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ

TARİHTE BUGÜN – 15 MAYIS

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

"MAVİ VATAN BELGESELİ"

Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın da katılımı ile gerçekleştirilen TRT MAVİ VATAN BELGESELİ aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Tüm takipçilerimizin izlemesini rica ederiz. Doç. Dr. Cihat YAYCI; "Bizim MAVİ VATAN sınırlarımız denizlerdeki MİSAK-I MİLLİ'mizdir."

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

SON DAKİKA: ÜRDÜN’DEKİ FİLİSTİNLİLER SINIRI GEÇEREK GAZZE’YE GİRDİ

ÜRDÜN’DEKİ FİLİSTİNLİLER SINIRI GEÇEREK GAZZE’YE GİRDİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

UZMANLAR HABER7'YE DEĞERLENDİRDİ: TSK FİLİSTİN'E GİDEBİLİR Mİ?

İŞGALCİ İSRAİL YÖNETİMİ GÜNLERDİR GAZZE'Yİ BOMBALIYOR. YAŞANAN ZULME KARŞI MÜSLÜMAN ÜLKELERİN ADIM ATMASI BEKLENİYOR. UZMANLAR TSK SEÇENEĞİNİ HABER7'YE ANLATTI.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

KKTC'DE YAYIMLANAN TÜRKİYE DÜŞMANI AVRUPA GAZETESİNDEN, YİNE TEPKİ ÇEKEN HABER

KKTC'de yayımlanan ve Türkiye karşıtlığı yapan Avrupa Gazetesi şimdi de “İşgal Müzesi” manşetiyle gündemde. Kuzey Kıbrıs'ta Rum taraftarı olarak bilinen Avrupa gazetesi, daha önce de dünyanın her yerinden Türklerin tepkisini çeken birçok manşete imza atmıştı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

“MAVİ VATAN'IN MUHAFIZI”

Türkiye'nin Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında inşa edilen 4'üncü milli gemi TCG Kınalıada (F-514) Korveti, İzmir Foça Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin ‘Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek her türlü görev için hazır bekletiliyor.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

İSLAM DÜNYASINA SESLENEN CİHAT YAYCI'DAN İSRAİL AÇIKLAMASI! 7 MADDE SIRALADI

EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, İSRAİL'İN SALDIRILARINA KARŞI ATILABİLECEK ASKERİ VE DİPLOMATİK ADIMLARI 7 MADDEDE SIRALADI. YAYCI, İSLAM DÜNYASININ ROLÜNE DE VURGU YAPTI.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI ERMENİ DİASPORASI'NIN HEDEFLERİNİ '4T' İLE AÇIKLADI!

EMEKLİ MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, ERMENİ DİASPORASI’NIN YENİ HEDEFLERİNİ ‘4 T’ İLE AÇIKLADI. YAYCI, '4T'Yİ, "TERÖR, TANIMA, TAZMİNAT VE TOPRAK" OLARAK BELİRTTİ.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI ERMENİ DİASPORASI'NIN HEDEFLERİNİ '4T' İLE AÇIKLADI!

EMEKLİ MÜSTAFİ TÜMAMİRAL DOÇ. DR. CİHAT YAYCI, ERMENİ DİASPORASI’NIN YENİ HEDEFLERİNİ ‘4 T’ İLE AÇIKLADI. YAYCI, '4T'Yİ, "TERÖR, TANIMA, TAZMİNAT VE TOPRAK" OLARAK BELİRTTİ.

Devamını Oku
Resim

AMİRAL CİHAT YAYCI: BİRLİK OLUNMALI

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ BAŞKANI EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, İSRAİL ZULMÜNE KARŞI ATILABİLECEK ASKERİ VE DİPLOMATİK ADIMLARI AYDINLIK’A ANLATTI.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

TRANSİT GEÇİŞ NEDİR?

TRANSİT GEÇİŞ NEDİR?

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

KARA SULARININ HUKİKİ REJİMİ NASILDIR?

KARA SULARININ HUKİKİ REJİMİ NASILDIR?

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

KARA SULARININ İÇ SINIRI VE İÇ SULAR NEDİR?

KARA SULARININ İÇ SINIRI VE İÇ SULAR NEDİR?

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

MAVİ VATAN NEDİR?

MAVİ VATAN NEDİR?

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

AMİRAL CİHAT YAYCI: BİRLİK OLUNMALI

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK VE GLOBAL STRATEJİLER MERKEZİ BAŞKANI EMEKLİ TÜMAMİRAL CİHAT YAYCI, İSRAİL ZULMÜNE KARŞI ATILABİLECEK ASKERİ VE DİPLOMATİK ADIMLARI AYDINLIK’A ANLATTI.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

TÜMAMİRAL YAYCI ERMENİLERİN YOL HARİTASINI '4 T' İLE ANLATTI: TERÖR, TANIMA, TAZMİNAT, TOPRAK

BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN “ERMENİ DİASPORASI VE KURULUŞLARININ 06 MAYIS 2021’DE YAYIMLADIKLARI TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA STRATEJİSİ” ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

"BİZİ YALNIZ KORUYAN TÜRK VARLIĞIDIR, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR VE TÜRK DİLİDİR"

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ MİLLETVEKİLİ ERŞAT SALİHİ VE DOÇ. DR. CİHAT YAYCI İLE CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

AMİRAL CİHAT YAYCI: BİRLİK OLUNMALI

KKTC'DE YAYINLANAN VOLKAN GAZETESİ; BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI'NIN, İSRAİL ZULMÜNE KARŞI ATILABİLECEK ASKERİ VE DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE DAİR AÇIKLAMALARINI GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

ORHAN UĞUROĞLU YAZDI: CUMHURBAŞKANI VE TÜM LİDERLERE ÇAĞRI

YENİÇAĞ GAZETESİ KÖŞE YAZARI ORHAN UĞUROĞLU; BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN; ERMENİ SOYKIRIMI OLMADIĞINA DAİR YAYINLADIĞI YAZILI AÇIKLAMAYI KÖŞESİNE TAŞIDI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI, SOYKIRIM YAPAN ERMENİLERİN 4T PLANINI ANLATTI

YENİ AKİT GAZETESİ, BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’NIN, ABD BAŞKANI BİDEN’IN ‘SOYKIRIM’ SÖZCÜĞÜNÜ KULLANMASI SONRASI YAŞANAN GELİŞMELERE DAİR ÖNGÖRÜLERİNİ VE NASIL BİR YOL HARİTASI ÇİZMEMİZ GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ MİLLETVEKİLİ ERŞAT SALİHİ VE DOÇ. DR. CİHAT YAYCI İLE CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Irak Türkmen cephesi milletvekili Erşat Salihi, Doç. Dr. müstafi Tümamiral Cihat Yaycı ile gerçekleştirdiği söyleşide önemli açıklamalarda bulundu. Ortadoğu'da yeni projelerinin konuşulduğu bir dönemde, Irak ve Suriye'deki Türkmenlerin bölge de yaşadıkları zorlukları ve son gelişmeleri anlattı.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. GELİŞİM KULÜBÜ, 09 MAYIS 18.30'DA DOÇ. DR. CİHAT YAYCI'YI AĞIRLAYACAK

İTÜ DF GELİŞİM KULÜBÜ OLARAK DÜZENLENEN "GELİŞİMSEL SOHPETLERİ" ETKİNLİĞİ SERİSİNDE, DOÇ. DR. CİHAT YAYCI'YI AĞIRLIYOR

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Ermenilerin yol haritasını ‘4 T’ ile anlattı: Terör, tanıma, tazminat, toprak

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, ”Ermeni Diasporası ve kuruluşlarının 6 Mayıs 2021’de yayımladıkları Türkiye aleyhine kampanya stratejisi’ üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Türk Deniz Vatanı | BAU DEGS ve GDH Ortak Yayını

Türk Deniz Vatanı | BAU DEGS ve GDH Ortak Yayını

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

GÜNEY GAZETESİ YAZARI MEHMET S. NANA “ORAMİRAL ÖZDEN ÖRNEK’SİZ KOSKOCA ÜÇ YIL…”

GÜNEY GAZETESİ YAZARI MEHMET SEMİH NANA “ORAMİRAL ÖZDEN ÖRNEK’SİZ KOSKOCA ÜÇ YIL…” İSİMLİ YAZISINDA BAU DEGS BAŞKANI DOÇ. DR. CİHAT YAYCI’IDAN BAHSETTİ

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Doç. Dr. Cihat Yaycı; Bir Pasaport Uğruna Onurunu Satacak İnsanlar Her Yerde Vardır

Doç. Dr. Cihat Yaycı; Bir Pasaport Uğruna Onurunu Satacak İnsanlar Her Yerde Vardır

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Cihat Yaycı’dan Kıbrıs Meselesine İlişkin Açıklama “Çözüm İki Devlet, Zaten Çözülmüş Vaziyette”

Cihat Yaycı’dan Kıbrıs Meselesine İlişkin Açıklama “Çözüm İki Devlet, Zaten Çözülmüş Vaziyette”

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Cihat YAYCI "Şapkadan tavşan çıkmasını beklemek beyhude. Tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız.”

Cihat YAYCI "Şapkadan tavşan çıkmasını beklemek beyhude. Tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız.”

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Doç. Dr. Cihat Yaycı: Türkiye'nin uçak gemisi olsaydı Libya'da durum çok değişik olurdu...

Doç. Dr. Cihat Yaycı: Türkiye'nin uçak gemisi olsaydı Libya'da durum çok değişik olurdu...

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Doç. Dr. Cihat YAYCI; “Mavi Vatan Milletin Malıdır, Milletin Hususudur”

Doç. Dr. Cihat YAYCI; “Mavi Vatan Milletin Malıdır, Milletin Hususudur”

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Cihat YAYCI; “Türkiyeci, Türkiye Cumhuriyetçi, Türk Milletçi, Atatürk Milliyetçisi Olmalıyız”

Türkiyeci, Türkiye Cumhuriyetçi, Türk Milletçi, Atatürk Milliyetçisi Olmalıyız

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Doç. Dr. Cihat YAYCI;

Deniz Vatanı

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

DOÇ. DR. CİHAT YAYCI UYARDI: “19 MAYIS’A DİKKAT! PONTUS SOYKIRIMI LAFI ÇIKACAK, TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK”

KKTC’de yayımlanan Volkan Gazetesi Doç. Dr. Cihat Yaycı‘nın Kıbrıs Meselesi üzerine yaptığı değerlendirmelere yer verdi.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI UYARDI: 19 MAYIS’A DİKKAT PONTUS SOYKIRIMI LAFI ÇIKACAK TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK

CİHAT YAYCI UYARDI: 19 MAYIS’A DİKKAT PONTUS SOYKIRIMI LAFI ÇIKACAK TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK Cihat Yaycı uyardı: 19 Mayıs’a dikkat Pontus Soykırımı lafı çıkacak tazminat davaları açılacak.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

MUSTAFA AKINCI’YA YÖNELİK SERT SÖZLERE BİR YENİSİ DAHA

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (BAU DEGS) kurucusu, emekli tümamiral, Mavi Vatan’ın geliştiricisi olarak tanınan Doç. Dr. Cihat Yaycı, BAU DEGS’in kurumsal sayfasından paylaşılan videoda 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik sert sözler sarf etti…

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

ABD’DEN PKK’YE ÖZEL VİZE TEKLİFİ

ABD’de, PKK’nin Suriye kolu PYD’nin gövdesini oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) için özel vize talebinde bulunuldu.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

27-29 Nisan 2021 Cenevre Gayri-resmi Kıbrıs Görüşmeleri

Cenevre’de Birleşmiş Milletler öncülüğünde, Kıbrıs Adası tarafları-KKTC ve GKRY ve garantör ülkeler- Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin katılımıyla 5+1 formatında gayri resmi bir konferans gerçekleşti.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

İÇ SAVAŞIN EŞİĞİNDE BİR ÜLKE: ÇAD

Çad, Nijer’in doğusunda, Libya’nın güneyinde ve Sudan’ın batısında yer almaktadır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

CİHAT YAYCI’DAN DENDİAS TEPKİSİ: LOZAN’IN AÇIK İHLALİDİR!

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamalara tepkiler büyüyor.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

KISA BİR ARADAN SONRA TÜRKİYE VE MISIR İLİŞKİLERİNDE GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Türkiye ile Mısır, 2013 yılından itibaren sekiz yıldır diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde ilertmekteydi. 2021 yılında ise Libya’da artık UMH ve darbeci Hafter’in de içerisinde bulunduğu siyasi bir diyalog süreci başlamıştır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Grönland seçimlerini kazanarak Geleneksel Siumut Liderliğini Deviren Inuit Ataqatigiit

Inuit Ataqatigiit Grönland seçimlerini kazanarak geleneksel Siumut liderliğini devirmiş oldu.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Amerikan Deniz Kuvvetleri İnsansız Araçları Raporu

Amerikan Deniz Kuvvetleri’nin “Department of the Navy Unmanned Campaign Framework” isimli İnsansız Araçlar Raporunu özetleyen Bilg Notu aşağıda sunulmuştur.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

DOĞU AKDENİZ VE ARKTİK

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya siyaseti üzerindeki kesin hakimiyetini ifade eden “tek kutuplu dünya düzeni” tanımı, bölgesel güçlerin ve stratejik ittifakların politikaları sebebiyle tartışmaya açılmış durumdadır.

Devamını Oku
BAUDEGS Resim

Türkiye ve Mısır: Süveyş Kanalı’nın Kapanması Yeni Bir Sayfa Açacak Mı?

Türkiye ile Mısır, 2013 yılından itibaren sekiz yıldır diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde ilertmekteydi.

Devamını Oku