Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

· Küresel bağlamda uluslararası gelişmeleri, ilişkileri, denizler/okyanuslar ile ilgili tüm faaliyetleri analiz eden (denizcilik, deniz hukuku, denizlerin paylaşımı vs…) öncü araştırma merkezi, düşünce ve eğitim kuruluşu haline gelmektir. Bu çerçevede aynı zamanda Türkiye’nin hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde tespit etmek, savunmak ve geliştirmektir.

Misyonumuz

· Küresel bağlamda uluslararası gelişmeleri, ilişkileri, denizler/okyanuslar ile ilgili tüm faaliyetleri (denizcilik, deniz hukuku, denizlerin paylaşımı vs…) takip etmek ve değerlendirmek

· Bu alanlarda günlük raporlar, aylık bültenler yayınlamak ve araştırmalar yapmak

· Hukuk, siyaset ve uluslararası ilişkiler gibi kritik öneme sahip alanlarda analiz ve değerlendirmeler yapmak

· Siyasa belgeleri ve düşünce kağıtları oluşturmak

· Alanında öncü akademisyenler, devlet adamları ve özel sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyimlerinden istifade etmek

· Ulusal ve küresel çok sayıda kaynaktan yararlanarak üst seviyede akademik değere sahip ürünler ortaya koymak

· Ülkelerin deniz yetki alanları kullanımı, bu konudaki yasalar ve uygulamalar ile ilgili akademik ve güncel arşiv oluşturmak

· İlgili yasal düzenleme ve uygulamalar konusunda katkı sağlayıcı değerlendirme ve çalışmalarda bulunmak

· Okyanusların paylaşımı mücadelesinde Türkiye’nin hak ve menfaatlerini belirlemek ve gözetmek

· Türkiye’de deniz hukuku konusunda doktrin birliği sağlayabilmek adına ortak zemin oluşturmak

· Milli doktrinin Uluslararası Adalet Divanı ve Hakem mahkemelerinde referans yöntem olarak kullanılmasını sağlamak

· Çok dilli bir merkez olarak uluslararası güvenilir kaynak üretmek

· Devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından istenecek araştırma dosyalarını hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vermek

· Denizcilik ve Küresel Strateji Okulu bünyesinde düzenlenecek programlar sayesinde bu alana ilgi ve ihtiyaç duyan katılımcılara eğitim vermek

· Kongreler, sempozyumlar, paneller, seminerler ve workshoplar düzenlemek

· Yüksek lisans ve doktora programlarımız sayesinde tüm öğrenci adaylarına gerek teorik gerek pratik anlamda sahip olmaları gereken tüm mesleki donanımı temin etmek ve genç akademisyenler ile uzmanlar yetiştirmek

· Think-tank tarzı oturumlar ve oluşturacağımız ortak platform sayesinde hassas ve zor konuları profesyonel ve objektif bir biçimde ele almak